On Error GoTo ... Resume instrukzioa

Erroreak maneiatzeko errutina baten aukera ematen du errore bat gertatzean, edo programaren exekuzioari berrekiten dio.

Sintaxia:

On Error instrukzioaren diagrama


On [Local] Error {GoTo EtiketaIzena | GoTo 0 | Resume Next}

Parametroak:

GoTo EtiketaIzena: Errorea gertatzen bada, "EtiketaIzena" lerroan hasten den erroreak maneiatzeko errutina bideratzen du.

Resume Next: Errorea gertatzen bada, programaren exekuzioak errorea izandako instrukzioaren ondorengo instrukzioarekin jarraitzen du.

GoTo 0: Errorearen maneiatzailea desgaitzen du uneko prozeduran.

Lokala: "On error" esparru globalekoa da, eta aktibo dihardu beste "On error" instrukzio batek bertan behera utzi arte. "On Local error" deitzen dion errutinarekiko tokikoa da. Tokiko errorearen kudeaketak aurreko ezarpen globalekoa gainidazten du. Deitutako errutinatik irtetean, tokiko errorearen kudeaketa automatikoki bertan behera uzten da, eta aurreko ezarpen globalekoa leheneratzen da.

On Error GoTo instrukzioa makroetan gertatzen diren erroreen aurrean erreakzionatzeko erabiltzen da.

Adibidea:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Hau testu-lerro bat da"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Fitxategi guztiak itxiko dira", 0, "Errorea"
End Sub

Emaguzu laguntza!