Err funtzioa

Programa exekutatzean gertatutako errorea identifikatzen duen errore-kodea itzultzen du.

Sintaxia:


Err

Itzulera-balioa:

Osoko zenbakia

Parametroak:

Err funtzioa erroreak maneiatzeko errutinetan erabiltzen da errorea eta ekintza zuzentzaileak zehazteko.

Adibidea:


Sub ExampleError
On Error Goto ErroreKudeatzailea ' Exekutatu errore-maneiatzailea
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Lehendik ez dagoen fitxategi batengatik gertatzen da errorea
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Errorea " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Lerroa : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"errorea gertatu da"
End Sub

Emaguzu laguntza!