Erl funtzioa

Programa exekutatzean errorea gertatzen bada, errore hori zein lerro-zenbakitan gertatu den zehazten du.

Sintaxia:


Erl

Itzulera-balioa:

Osoko zenbakia

Parametroak:

Ohar-ikonoa

Erl funtzioak lerro-zenbakia baino ez du itzultzen, eta ez lerro-etiketa.


Adibidea:


Sub ExampleError
On error goto ErroreKudeatzailea ' Exekutatu errore-maneiatzailea
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Lehendik ez dauden fitxategiek eragindako errorea
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Errorea " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Lerroa: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Errorea gertatu da"
End Sub

Emaguzu laguntza!