Erroreak maneiatzeko funtzioak

Erabili hurrengo instrukzioak eta funtzioak LibreOffice Basic aplikazioak exekuzio-garaiko erroreekin zer egin behar duen definitzeko.

LibreOffice Basic-ek hainbat metodo eskaintzeko ditu exekuzio-garaiko errore bat gertatzen denean programa amaitu dadin eragozteko.

CVErr funtzioa

Kate-adierazpenak edo zenbakizko adierazpenak "Error" motako azpierrutinen aldagai-adierazpen bihurtzen ditu.

Erl funtzioa

Programa exekutatzean errorea gertatzen bada, errore hori zein lerro-zenbakitan gertatu den zehazten du.

Err funtzioa

Programa exekutatzean gertatutako errorea identifikatzen duen errore-kodea itzultzen du.

Err objektua [VBA]

Erabili VBAren Err objektua exekuzio-garaiko erroreak sortzeko edo maneiatzeko.

IsError funtzioa

Aldagaiek errore-balioa duten egiaztatzen du.

Error funtzioa

Balio bati dagokion errore-mezua itzultzen du edo errore-testuinguru zehatz bat sortzen du.

On Error GoTo ... Resume instrukzioa

Erroreak maneiatzeko errutina baten aukera ematen du errore bat gertatzean, edo programaren exekuzioari berrekiten dio.

Resume instrukzioa

Errore-informazioa berrezartzen du eta ondoren zer exekutatuko den adierazten du.

ScriptForge.Exception zerbitzua

Exception zerbitzua Basic eta Python scripten kodea garbitzen laguntzeko eta Basic scripten erroreak maneiatzeko metodoen bilduma bat da.

Basic scriptetan, exekuzio-garaiko errore bat gertatzen denean, Exception zerbitzuko metodo eta propietateek errorearen testuingurua identifikatzen eta hura maneiatzen laguntzen dute.

Emaguzu laguntza!