Basic konstanteak

Basic programetan erabilitako konstanteak

Konstante boolearrak

Izena

Mota

Balioa

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Adibidea:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Konstante matematikoa

Izena

Mota

Balioa

Pi

Double

3.14159265358979


Adibidea:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektu-konstanteak

Izena

Mota

Erabilera

Empty

Variant

Empty balioak adierazten du aldagaia ez dela hasieratu.

Null

null

Aldagaiak ez duela daturik adierazten du.

Nothing

Object

Esleitu Nothing objektua aldagai bati, aurretik zuen esleipena kentzeko.


Adibidea:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

VBA konstante gehigarriak

VBAren bateragarritasun modua gaituta dagoenean, honako konstanteak ere erabilgarri daude

warning

Konstante, funtzio edo objektu hau Option VBASupport 1 instrukzioa programa-kode exekutagarriko modulu batean kokatuta gaitzen da.


Izendatutako konstantea

Balio hamaseitarra (hamartarra)

Deskribapena

vbTrue

-1

vbTriState enumerazioaren zatia.

vbFalse

0

vbTriState enumerazioaren zatia.

vbUseDefault

-2

vbTriState enumerazioaren zatia.

vbCr

\x0D (13)

CR - Orga-itzulera

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Orga-itzulera eta lerro-jauzia

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Inprimaki-jauzia

vbLf

\x0A (10)

LF - Lerro-jauzia

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) Windowserako

\x0A (10) beste sistemetarako

LF edo CRLF

vbNullString

""

Kate nulua

vbTab

\x09 (9)

HT - Tabulazio horizontala

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Tabulazio bertikala


Emaguzu laguntza!