DateAdd funtzioa

Data zehatz bati data-barruti bat gehitzen dio hainbat aldiz eta lortzen den data itzultzen du.

Sintaxia:


DateAdd (Gehitu, Kopurua, Data)

Itzulera-balioa:

Data duen aldagaia.

Parametroak:

Gehitu - Ondorengo taularako kate-adierazpena, data-barrutia zehazten duena.

Gehitu (kate-balioa)

Azalpena

yyyy

Urtea

q

Hiruhilekoa

m

Hilabetea

y

Urteko eguna

w

Asteko eguna

ww

Urteko astea

d

Eguna

h

ordua

n

Minutua

s

Segundoa


Kopurua - 'Gehitu' barrutia zenbat aldiz gehituko den (kopurua positiboa izango da) edo kenduko den (kopurua negatiboa izango da) zehazten duen zenbakizko adierazpena.

Data - Data jakin bat edo Variant aldagaiaren izena duen data. 'Gehitu' balioa 'Kopurua' aldiz gehituko zaio balio horri.

Adibidea:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Emaguzu laguntza!