MkDir instrukzioa

MkDir instrukzioaren diagrama

Datu-euskarrian direktorio berria sortzen du.

Sintaxia:


MkDir bide-izena

Parametroak:

bide-izena: Sortuko den direktorioaren izena eta bide-izena zehazten duen edozein kate-adierazpen. URL notazioa ere erabili daiteke.

Bide-izena zehazten ez bada, direktorioa uneko direktorioan sortuko da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-dei baliogabea

76 Bide-izena ez da aurkitu

Adibidea:


Sub ExampleFileIO
' Fitxategi-antolaketaren funtzioen adibidea
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sAzpiDir1 as String ="proba"
Const sFitxategia2 as String = "Kopiatua.tmp"
Const sFitxategia3 as String = "Berrizendatua.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sAzpiDir1,16)="" then ' Ba dago direktorioa lehendik?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFitxategia,0,"Sortu direktorioa"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSisURLa(CurDir()),0,"Uneko direktorioa"
  MsgBox sFitxategia & Chr(13) & FileDateTime( sFitxategia ),0,"Sortze-ordua"
  MsgBox sFitxategia & Chr(13)& FileLen( sFitxategia ),0,"Fitxategi-luzera"
  MsgBox sFitxategia & Chr(13)& GetAttr( sFitxategia ),0,"Fitxategi-atributuak"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Aldatu izena direktorio berean
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFitxategia, 0 ) 'Ezabatu atributu guztiak
  MsgBox sFitxategia & Chr(13) & GetAttr( sFitxategia ),0,"Fitxategi-atributu berriak"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Bide-izenen sistema URL bihurtzen du
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' DOSen bi puntu
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Emaguzu laguntza!