Put# instrukzioa

Erregistroak fitxategi erlatiboetan edo byten sekuentziak fitxategi bitarretan idazten ditu.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sintaxia:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametroak:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Fitxategi bitarren kasuan (atzipen bitarra), fitxategian idazten hasi nahi duzun bytearen kokagunea.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Fitxategi erlatiboei buruzko oharra: aldagaiaren edukia bat ez badator Open instrukzioko Len klausulan zehaztutako erregistroaren luzerarekin, azkena idatzi den erregistroaren eta hurrengo erregistroaren arteko zuriunea idazten ari zaren fitxategiko datuekin beteko da.

Fitxategi bitarrei buruzko oharra: aldagaien edukia zehaztutako kokagunean idazten da eta fitxategi-erakuslea zuzenean azken bytearen ondoren txertatzen da. Erregistroen artean ez da tarterik uzten.

Adibidea:

Adibidea:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Aldagaia izan behar du
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Hasierako kokagunea
  Put #iNumber,, "Hau testuaren lehen lerroa da" ' Bete lerroa testuarekin
  Put #iNumber,, "Hau testuaren bigarren lerroa da"
  Put #iNumber,, "Hau testuaren hirugarren lerroa da"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Hau testu berria da"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Hau 20. erregistroko testua da"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Emaguzu laguntza!