Line Input # instrukzioa

Kateak fitxategi sekuentzialetik aldagaira irakurtzen ditu.

Sintaxia:


Line Input #FitxategiZenbakia As Integer, Aldagaia As String

Parametroak:

FitxategiZenbakia: irakurri nahi duzun informazioa duen fitxategiaren zenbakia. Fitxategia aurrez ireki behar da Open instrukzioaren bidez, INPUT gako-hitza erabiliz.

alda: emaitza gordetzen duen aldagaiaren izena.

Line Input# instrukzioaren bidez, kateak irekitako fitxategitik aldagaira irakur ditzakezu. Kate-aldagaiak lerroz lerro irakurtzen dira lehen orga-itzuleraraino (Asc=13) edo lerro-jauziraino (Asc=10). Lerro-amaierako markak ez dira sartzen lortzen den katean.

Adibidea:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iZenbakia, "Hau testu-lerro bat da"
  Print #iZenbakia, "Hau beste testu-lerro bat da"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Emaguzu laguntza!