Get instrukzioa

Erregistroak fitxategi erlatibotik aldagaira edo byte-sekuentziak fitxategi bitarretik aldagaira irakurtzen ditu.

Ikus baita ere: PUT instrukzioa

Sintaxia:

Get instrukzioaren diagrama


Get [#]fitxategiZenbkia, [erregistroZenbakia|fitxategiPosizioa], aldagaia

Parametroak:

fitxategiZenbakia: Fitxategi-zenbakia zehazten duen edozein zenbaki osoko adierazpen.

erregistroZenbakia: Ausazko moduan irekitako fitxategien kasuan, erregistroZenbakia irakurri nahi den erregistroaren zenbakia da.

Modu bitarrean irekitako fitxategien kasuan, fitxategiPosizioa fitxategiaren irakurketa hasten den byte posizioa da.

erregistroZenbakia eta fitxategiPosizioa ematen ez badira, fitxategiko uneko datu-erregistroko uneko posizioa erabiliko da.

aldagaia: Irakurriko den aldagaiaren izena. Edozein aldagai mota erabili daiteke, objektu-aldagaiak salbu.

Adibidea:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Aldagaia izan behar du
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Hasierako kokagunea
  Put #iNumber,, "Hau testuaren lehen lerroa da" ' Bete lerroa testuarekin
  Put #iNumber,, "Hau testuaren bigarren lerroa da"
  Put #iNumber,, "Hau testuaren hirugarren lerroa da"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Hau testu berria da"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Hau 20. erregistroko testua da"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Emaguzu laguntza!