FreeFile funtzioa

Hurrengo fitxategi-zenbakia itzultzen du fitxategi bat irekitzeko. Funtzio hori erabili fitxategi bat fitxategi-zenbakia erabiliz irekitzeko. Ziurtatu une honetan irekitako fitxategia ez dela ari fitxategi-zenbaki hori erabiltzen.

Sintaxia:


FreeFile

Itzulera-balioa:

Osoko zenbakia

Parametroak:

Funtzio hau Open instrukzioaren aurretik bakarrik erabil daiteke. FreeFile-k hurrengo fitxategi-zenbakia itzultzen du, baina ez du erreserbatzen.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

67 Fitxategi gehiegi

Adibidea:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Testuaren lehen lerroa"
  Print #iNumber, "Testuaren beste lerro bat"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Emaguzu laguntza!