Close instrukzioa

Open instrukzioaren bidez irekitako fitxategi jakin bat ixten du.

Sintaxia:

Close instrukzioaren diagrama


Close [[#]fitxategiZenbakia [, [#]fitxategiZenbakia2 [,...]]]

Parametroak:

fitxategiZenbakia: Open instrukzioaren bidez irekitako datu-kanalaren zenbakia zehazten duen osoko adierazpen oro.

Adibidea:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Hau testu-lerro bat da"
  Print #iNumber, "Hau beste testu-lerro bat da"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Emaguzu laguntza!