ScriptForge metodoen sinadurak

ScriptForge liburutegiek makro bidezko scriptak sortzeko baliabideak eransten dizkio LibreOffice aplikazioari. Baliabide horiek Basic makroetatik zein Python scriptetatik deitu daitezke. ScriptForge-ko moduluak eta klaseak "zerbitzu" gisa deitzen dira erabiltzaile-scriptetatik, eta zerbitzu horien propietateak, metodoak eta gertaerak erabili daitezke.

Basic lengoaiarako soilik den zerbitzu-metodoa

Karaktere tipografikoek, adibidez kortxeteek, hiru puntuek edo giltzek, argumentu errepikakorrak, aukerakoak edo derrigorrezkoak adierazten dituzte:

Adibidea:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Python edo Basic zerbitzu-metodoak

Hurrengo erregela tipografikoek UML notazioa, API dokumentazioaren diseinua eta UNO objektu-ikuskatzailearen erabiltzaile-interfazea nahasten dute:

LibreOffice
Basic

Sintaxia

Python

Boolearra

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

UNO objektua

uno

Erabiltzaileak definitutako
mota (UDT)

obj

ScriptForge
zerbitzua

svc


Adibidea:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Emaguzu laguntza!