SFDocuments.Document zerbitzua

SFDocuments liburutegiak LibreOffice dokumentuak kudeatu eta manipulatzeko metodoak eta propietateak eskaintzen ditu.

SFDocuments.Document zerbitzuak dokumentu mota guztietan (testu-dokumentuak, kalkulu-orriak, aurkezpenak, etab.) aplikagarriak diren metodoak eskaintzen ditu. Zenbait adibide:

warning

(*) ikurrarekin markatutako propietateak, metodoak eta argumentuak EZ dira aplikagarriak Base dokumentuetan.


LibreOffice osagai jakin batzuetan soilik erabili daitezkeen metodo eta propietateak zerbitzu bereizietan biltegiratzen dira, adibidez SFDocuments.SF_Calc eta SFDocuments.SF_Base zerbitzuetan.

Basic lengoaiak ez du objektu-klaseen arteko herentzia eskaintzen, baina azken zerbitzu horiek SFDocuments.Document zerbitzuaren azpiklasetzat hartu daitezke. Azpiklase horiek behean deskribatutako propietate eta metodoei deitu diezaiekete.

Zerbitzuari deitzea

Behean, Document zerbitzuari deitzeko hiru aldera ikusi daitezke.

Basic lengoaian

ScriptForge.UI zerbitzuaren getDocument metodoa erabilita:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument("Untitled 1")
 

Horren ordez, UI zerbitzuaren CreateDocument eta OpenDocument ere erabili daitezke.


  Set oDocA = ui.CreateDocument("Calc")
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

Zuzenean, dokumentua jadanik irekita badago.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1") 'Default = ActiveWindow
 

Dokumentu-gertaera batetik abiarazitako makro batetik.


  Sub RunEvent(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDoc As Object
    Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", poEvent)
    ' (...)
  End Sub
 
note

Document zerbitzuak erlazio estua du UI eta FileSystem zerbitzuekin.


Dokumentua 'CloseDocument' metodoa erabilita itxi denean salbu (kasu horretan, ez da beharrezkoa), gomendagarria da baliabideak askatzea haiek erabili ondoren:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 
Python lengoaian

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.GetDocument("Untitled 1")
  # (...)
  doc.Dispose()
 

  docA = ui.CreateDocument("Calc")
  docB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1")
 

  def RunEvent(event)
    doc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", Event)
    # (...)
 
tip

Ez da derrigorrezkoa "SFDocuments." aurrizkia erabiltzea zerbitzuari deitzen zaionean.


Propietateak

Izena

Irakurtzeko soilik

Mota

Deskribapena

CustomProperties (*)

Ez

Dictionary service

ScriptForge.Dictionary objektuaren instantzia bat itzultzen du. Eguneratu ondoren, berriro dokumentua eguneratzeko propietateari pasatu ahal zaio.
Kateak, zenbakiak (Basic) datak edo com.sun.star.util.Duration elementuak izan daitezke hiztegiaren banakako dokumentuak.

Description (*)

Ez

String

Dokumentuaren 'Description' ("Comments" izenarekin ere ezaguna) propietatea atzitzeko sarbidea ematen du.

DocumentProperties (*)

Bai

Dictionary service

Sarrera guztiak dituen ScriptForge.Dictionary objektu bat itzultzen du. Dokumentu-estatistiak barne hartzen ditu. Kontuan izan dokumentu motaren araberakoak direla. Adibidez, Calc dokumentu batek "CellCount" sarrera bat du. Beste dokumentu batzuek ez dute.

DocumentType

Bai

String

Dokumentu mota ("Base", "Calc", "Writer", etab.) adierazten duen kate-balioa.

IsBase
IsCalc
IsDraw
IsImpress
IsMath
IsWriter

Bai

Boolean

Propietate horietako bat True da dokumentu jakin baterako.

Keywords (*)

Ez

String

Dokumentuaren 'Keywords' propietatea atzitzeko sarbidea ematen du. Komaz banandutako gako-hitzen zerrenda gisa irudikatzen da.

Readonly (*)

Bai

Boolean

True dokumentua soilik irakurtzeko moduan badago jadanik.

Subject (*)

Ez

String

Dokumentuaren 'Subject' propietatea atzitzeko sarbidea ematen du.

Title (*)

Ez

String

Dokumentuaren 'Title' propietatea atzitzeko sarbidea ematen du.

XComponent

Bai

UNO objektua

Dokumentua ordezkatzen duencom.sun.star.lang.XComponent edo com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument UNO objektua


Adibidea:

Basic lengoaian

Beheko adibideak dokumentu baten propietate guztiak inprimatzen ditu. Kontuan hartu UI.OpenDocument metodoak itzultzen duen oDoc objektua SFDocuments.Document objektu bat dela.


  Dim ui as Variant : Set ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
  Dim propDict as Object
  Set propDict = oDoc.DocumentProperties
  Dim keys as Variant : propKeys = propDict.Keys
  Dim k as String, strProp as String
  For Each k In propKeys
    strProp = strProp & k & ": " & propDict.Item(k) & CHR$(10)
  Next k
  MsgBox strProp
  oDoc.CloseDocument()
 
Python lengoaian

Dokumentuaren propietateak Python script batetik atzitzeko, erabiltzaileak zuzenean atzitu behar ditu haien izenak erabilita, behean erakusten den moduan:


  doc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
  msg = doc.Title + '\n' + doc.Description + '\n' + doc.Keywords
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(msg)
  doc.CloseDocument()
 

'Document' zerbitzuaren metodoen zerrenda

Activate
CloseDocument
Forms

RunCommand
Save

SaveAs
SaveCopyAs


Activate

True itzultzen du dokumentua aktibatu badaiteke. Bestela, ez da aldaketarik egongo uneko erabiltzaile-interfazean. UI zerbitzuaren Activate metodoaren baliokidea da.

Metodo hau ikonotuta edo ezkutuan dagoen dokumentu bat fokuratu nahi denean da erabilgarria.

Sintaxia:

svc.Activate(): bool

Adibidea:

Beheko adibidean, "My_File.ods" fitxategia jadanik irekita baina inaktibo dagoela kontsideratzen da.

Basic lengoaian

  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.Activate()
 
Python lengoaian

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.Activate()
 
tip

Kontuan izan Document zerbitzuari deitzeko, CreateScriptService metodoari "Document" edo "SFDocuments.Document" pasatuta egin daitekeela.


CloseDocument

Dokumentua ixten du. Dokumentua jadanik itxita badago, berdin dio dokumentua nola itxi zen, metodo honek ez du eraginik eta False itzultzen du.

Erabiltzaileak hura ixtea baztertzen badu ere, metodoak False itzuliko du.

True itzultzen du dokumentua ongi itxi bada.

Sintaxia:

svc.CloseDocument(saveask: bool = True): bool

Parametroak:

saveask: True (balio lehenetsia) bada, erabiltzaileak baieztatu egin beharko du aldaketak diskoan idatziko diren ala ez. Argumentu honi ez ikusiarena egingo zaio dokumentua aldatu ez bada.

Adibidea:

Basic lengoaian

  If oDoc.CloseDocument(True) Then
    ' ...
  End If
 
Python lengoaian

  if doc.CloseDocument(True):
    # ...
 

Forms

Erabilitako parametroen arabera, metodo honek honakoa itzuliko du:

note

Metodo hau Writer dokumentuetan soilik aplikatu daiteke. Calc eta Base dokumentuek beren Forms metodo propioa dute Calc eta Base zerbitzuetan, hurrenez hurren.


Sintaxia:

svc.Forms(): str[0..*]

svc.Forms(form: str = ''): svc

svc.Forms(form: int): svc

Parametroak:

form: Dokumentuan gordetako inprimaki baten izena edo indizea. Argumentu hau ez badago, metodoak dokumentuan dauden inprimaki guztien izenak dituen zerrenda bat itzuliko du.

Adibidea:

Hurrengo adibideetan, lehen lerroak dokumentuko inprimaki guztien izenak eskuratzen ditu eta bigarren lerroak "A_Inp" izeneko inprimakiaren Form objektua atzitzen du.

Basic lengoaian

  Set FormNames = oDoc.Forms()
  Set FormA = oDoc.Forms("A_Inp")
 
Python lengoaian

  form_names = doc.Forms()
  form_A = doc.Forms("A_Inp")
 

RunCommand

Komando bat exekutatzen du dokumentu batean. Komandoa argumenturik gabe exekutatuko da.

Komando arruntenetako batzuk: Save, SaveAs, ExportToPDF, SetDocumentProperties, Undo, Copy, Paste, etab.

Dokumentuak berak ez du aktibo egon behar komandoak exekutatu ahal izateko.

Sintaxia:

svc.RunCommand(command: str)

Parametroak:

command: Maiuskulak/minuskulak bereizten dituen katea, komandoa duena ingelesez. Komandoaren beraren zuzentasuna ez da egiaztatuko. Komandoa deitu ondoren ez bada ezer gertatzen, beharbada gaizki idatzita dago.

Adibidea:

Hurrengo adibideak "SelectData" komandoa exekutatzen du "MyFile.ods" izeneko Calc orri batean. Komandoaren emaitza izango da datu-area bat hautatuko dela unean hautatutako gelaxkan oinarrituta.

Basic lengoaian

  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.RunCommand("SelectData")
 
Python lengoaian

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.RunCommand("SelectData")
 

Goiko adibideak uno:SelectData UNO komandoa exekutatzen du. Hortaz, beharrezkoa da RunCommand metodoa erabiltzea "uno:" azpikatea kentzeko.

tip

LibreOffice osagai bakoitzak komando multzo berezi bat du erabilgarri. Komandoak ikasteko modu erraz bat Tresnak > Pertsonalizlatu > Teklatua atalera joatea da. Funtzioa zerrendako funtzio baten gainetik sagua pasatzean, hari dagokionn UNO komandoa erakusten duen aholku bat agertuko da.


Save

Dokumentua kargatu zen fitxategi-kokalekuan bertan gordetzen du. Metodoari ez ikusiarena egingo zaio dokumentua aldatu ez bada.

False itzuliko du dokumentua ezin bada gorde. Errore bat sortuko da fitxategia soilik irakurtzeko moduan irekita badago, edo oraindik gorde ez den dokumentu berria bada.

Dokumentuak ez du aktibo egon behar metodo hori exekutatzeko.

Sintaxia:

svc.Save(): bool

Adibidea:

Basic lengoaian

  If Not oDoc.Save() Then
    ' ...
  End If
 
Python lengoaian

  if not doc.Save():
    # ...
 

SaveAs

Dokumentua emandako fitxategi-kokalekuan gordetzen du. Kokaleku berria fitxategi-izen berria bihurtuko da, eta harekin, gordetzeko metodo-dei sinpleak aplikatu ahal izango dira.

False itzuliko du dokumentua ezin bada gorde. Errore bat sortuko da helburua gainidaztea ukatzen bada edo helburuak soilik irakurtzeko atributua ezarrita badu.

Dokumentuak ez du aktibo egon behar metodo hori exekutatzeko.

Sintaxia:

svc.SaveAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Parametroak:

filename: Erabiliko den fitxategi-izena duen kate bat. SF_FileSystem.FileNaming notazioa jarraitu behar du.

overwrite: True bada, helburu-fitxategia gainidatzi daiteke (lehenetsia = False).

password (*): Dokumentua babesteko erabiliko den zuriunerik gabeko kate bat.

filtername (*): Dokumentua gordetzeko erabili beharko den iragazki baten izena. Argumentu hau gehitzen bada, iragazkiak existitu behar du.

filteroptions (*): Iragazkiari lotutako aukeren kate bat, aukerakoa.

Adibidea:

Basic lengoaian

  oDoc.SaveAs("C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite := True)
 
Python lengoaian

  doc.SaveAs(r"C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite = True)
 

SaveCopyAs

Dokumentuaren kopia bat edo haren esportazio bat gordetzen du emandako fitxategi-kokalekuan. Uneko kokalekua ez da aldatuko.

False itzuliko du dokumentua ezin bada gorde. Errore bat sortuko da helburua gainidaztea ukatzen bada edo helburuak soilik irakurtzeko atributua ezarrita badu.

Dokumentuak ez du aktibo egon behar metodo hori exekutatzeko.

Sintaxia:

svc.SaveCopyAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Parametroak:

filename: Erabiliko den fitxategi-izena duen kate bat. SF_FileSystem.FileNaming notazioa jarraitu behar du.

overwrite: True bada, helburu-fitxategia gainidatzi daiteke (lehenetsia = False).

password (*): Dokumentua babesteko erabiliko den zuriunerik gabeko kate bat.

filtername (*): Dokumentua gordetzeko erabili beharko den iragazki baten izena. Argumentu hau gehitzen bada, iragazkiak existitu behar du.

filteroptions (*): Iragazkiari lotutako aukeren kate bat, aukerakoa.

Adibidea:

Basic lengoaian

  oDoc.SaveCopyAs("C:\Documents\Copy2.odt", Overwrite := True)
 
Python lengoaian

  doc.SaveCopyAs(r"C:\Documents\Copy2.odt", overwrite = True)
 
warning

Aurrizki gisa azpimarra bat ("_") duten ScriptForge Basic errutina edo identifikatzaile guztiak barneko erabilerarako erreserbatuta daude. Ez daude Basic makroetan erabiltzeko pentsatuta.


Emaguzu laguntza!