SFDialogs.Dialog zerbitzua

The Dialog service contributes to the management of dialogs created with the Basic Dialog Editor or dialogs created on-the-fly. Each instance of the current class represents a single dialog box displayed to the user.

tip

Elkarrizketa-koadroak modu modalean edo ez modalean bistaratu daiteke.


Modu modalean, elkarrizketa-koadroa bistaratu eta makro-prozesuaren exekuzioa gelditu egingo da 'Ados' edo 'Utzi' botoia sakatu arte. Bitartean, elkarrizketa-koadroaren barruan erabiltzaileak exekutatutako ekintzek beste ekintza batzuk abiarazi ditzakete.

Modu ez modalean, elkarrizketa-koadroak "flotatu" egingo du erabiltzailearen mahaigainean eta makro-prozesuaren exekuzioak aurrera jarraituko du. Elkarrizketa-koadro ez modalak ixteko, Terminate() metodoa erabili behar da edo LibreOffice saioa amaitu behar da. Leihoa ixteko botoia desaktibatuta ageri da elkarrizketa-koadro ez modaletan.

Elkarrizketa-koadro bat memoriatik desagertzen da hura esplizituki amaitu ondoren.

tip

SFDialogs.Dialog zerbitzua SFDialogs.DialogControl zerbitzuarekin estuki erlazionatuta dago.


Zerbitzuari deitzea eta hura erabiltzea

Dialog zerbitzua erabiltzeko, ScriptForge liburutegia kargatu edo inportatu behar da:

note

• Basic makroak erabiltzkeo, ScriptForge liburutegia kargatu behar da honako instrukzioa erabiliz:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scriptak erabiltzeko, berriz, scriptforge modulu baten inportazioa behar dute:
from scriptforge import CreateScriptService


The Dialog service is invoked through the CreateScriptService method. It requires three supplemental positional arguments to specify the dialog box to activate:

Container: "GlobalScope" aurretik instalatutako liburutegietarako, edo ScriptForge.UI zerbitzuak definitzen duen moduko leiho-izen bat. Balio lehenetsiak, "" kate hutsak, uneko dokumentuari dagokio.

Library: Edukiontziak duen liburutegi baten izena, maiuskulak/minuskulak bereizten ditu. Balio lehenetsia "Standard" da.

DialogName: Elkarrizketa-koadroa izendatzeko erabilitako kate bat, maiuskulak/minuskulak bereizten ditu.

Basic eta Python lengoaiakoak diren beheko adibideek ScriptForge liburutegi partekatukoa den dlgConsole elkarrizketa-koadroa bistaratzen dute:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   '...kontrolen hasieratzea hemen doa...
   lButton = oDlg.Execute()
   'Modu lehenetsia = Modal
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   '...Prozestatu kontrolak prozesatu eta egin egin beharrekoa hemen
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Edo Python erabilita:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  # ...kontrolen hasieratzea hemen doa...
  rc = dlg.Execute()
  # Modu lehenetsia Modal da
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    #...Prozestatu kontrolak prozesatu eta egin egin beharrekoa hemen
  dlg.Terminate()
 
note

Erabili "GlobalScope" katea edukiontzi argumentu gisa elkarrizketa-koadroa Nire makroak eta elkarrizketak edo Aplikazioaren makroak eta elkarrizketak ataletan gordetzen direnean.


tip

The dialog service offers methods that create new controls dynamically in an existing dialog predefined with the Dialog Editor. A dialog is initialized with controls in the Dialog Editor and new controls can be added at run-time before or after the dialog Execute() statement.


The Dialog service can equally be invoked - through the CreateScriptService method - when creating dialogs on-the-fly. It requires two supplemental positional arguments after the name of the ad-hoc service "NewDialog":

DialogName: A case-sensitive string designating the dialog.

Place: Window location of the dialog being either :

All elements are expressed in Map AppFont units.


  Sub newDialog()
    Dim oDlg As Object
    oDlg = CreateScriptService("NewDialog", "myDialog1", Array(100,200, 40, 110))
    ' ...
  End Sub
 

Or using Python:


  def newDialog():
    dlg = CreateScriptService('NewDialog', 'myDialog1', (100,200, 40, 110))
    # ... Process controls and do what is needed
 

All properties and methods applicable to predefined dialogs are available for such new dialogs. In particular the series of CreateXXX() methods for the addition of new dialog controls.

Elkarrizketa-gertaera abiarazi zuen 'Elkarrizketa' instantzia atzitzea

Dialog zerbitzuaren instantzia bat atzitzeko, erabili SFDialogs.DialogEvent zerbitzua, elkarrizketa-koadroa Dialog zerbitzuarekin hasieratu bada. Beheko adibidean, oDlg aldagaiak elkarrizketa-koadroaren gertaera abiarazi zuen Dialog instantzia dauka.


  Sub aDialogEventHander(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 

Edo Python bidez:


  def control_event_handler(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
    # ...
 

Kontuan izan aurreko adibideetako "SFDialogs." aurrizkia ez dela derrigorrezkoa.

Salbuespenak maneiatzea gertaera-maneiatzaileetan

Elkarrizketa-koadroetako gertaeretarako maneiatzaileak sortzean, erroreak azpierrutinaren beraren barruan maneiatzea praktika ontzat hartzen da. Adibidez, demagun beheko gertaera-maneiatzaileari saguaren botoia elkarrizketa-koadroan sakatzean deitzen zaiola.


  Sub OnMouseButtonPressed(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oDialog As Object
    oDialog = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' Prozesatu gertaera
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

Deitu SF_Exception.Clear funtzioari elkarrizketa-koadroaren exekuzioa amaitu ondoren errorea hedatu ez dadin nahi izanez gero.


Python lengoaian, erabili salbuespenak maneiatzeko jatorrizko try/except blokeak, behean adierazten den moduan:


  def on_mouse_button_pressed(event=None):
    try:
      dlg = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # Prozesatu gertaera
    except Exception as e:
      # "bas" objektua Basic zerbitzuaren instantzia bat da
      bas.MsgBox(str(e))
 

Propietateak

Izena

Irakurtzeko soilik

Mota

Deskribapena

OKBUTTON

Bai

Integer

Balioa = 1. 'Ados' botoi bat sakatu da.

CANCELBUTTON

Bai

Integer

Balioa = 0. 'Utzi' botoi bat sakatu da.

Caption

Ez

String

Elkarrizketa-koadroaren izenburua zehazten du.

Height

Ez

Long

Elkarrizketa-koadroaren altuera zehazten du.

Modal

Bai

Boolean

Elkarrizketa-koadroa unean modu modalean exekutatzen ari den zehazten du.

Name

Bai

String

Elkarrizketa-koadroaren izena.

Page

Ez

Integer

Elkarrizketa-koadro batek orri bat baino gehiago eduki dezake, eta erabiltzaileak urratsez urrats zehazkatu behar ditu. 'Dialog' objektuaren 'Page' propietateak definitzen du elkarrizketa-koadroaren zein orri dagoen aktibo.

Visible

Ez

Boolean

Elkarrizketa-koadroa mahaigainean ikusgai dagoen zehazten du. Modu lehenetsian ez da ikusgai egongo 'Exekute()' metodoa exekutatu arte.

XDialogModel

Bai

UNO
object

Elkarrizketa-koadroa ordezkatzen duen UNO objektua. Begiratu APIaren dokumentazioko XControlModel eta UnoControlDialogModel informazio xeheagorako.

XDialogView

Bai

UNO
object

Elkarrizketa-koadroaren bista ordezkatzen duen UNO objektua. Begiartu APIaren dokumentazioko XControl eta UnoControlDialog informazio xeheagorako.

Width

Ez

Long

Elkarrizketa-koadroaren zabalera zehazten du.


Gertaeraren propietateak

On… properties return a URI string with the reference to the script triggered by the event. On… properties can be set programmatically.
Read its specification in the scripting framework URI specification.

Izena

Read/Write

Basic IDEaren deskribapena

OnFocusGained

Bai

Fokua hartzean

OnFocusLost

Bai

Fokua galtzean

OnKeyPressed

Bai

Tekla sakatuta

OnKeyReleased

Bai

Tekla askatuta

OnMouseDragged

Bai

Tekla sakatuta dagoenean sagua arrastatzean

OnMouseEntered

Bai

Sagua barnean dagoenean

OnMouseExited

Bai

Sagua kanpoan dagoenean

OnMouseMoved

Bai

Sagua mugitzean

OnMousePressed

Bai

Saguaren botoia sakatzean

OnMouseReleased

Bai

Saguaren botoia askatzean


warning

Assigning events via the Basic IDE and assigning events via macros are mutually exclusive.


List of Methods in the Dialog Service

Activate
Center
Controls
CloneControl
CreateButton
CreateCheckBox
CreateComboBox
CreateCurrencyField
CreateDateField
CreateFileControl
CreateFixedLine

CreateFixedText
CreateFormattedField
CreateGroupBox
CreateHyperlink
CreateImageControl
CreateListBox
CreateNumericField
CreatePatternField
CreateProgressBar
CreateRadioButton
CreateScrollBar

CreateTableControl
CreateTextField
CreateTimeField
CreateTreeControl
EndExecute
Execute
GetTextsFromL10N
Resize
OrderTabs
SetPageManager
Terminate


note

Dimensioning a dialog is done by using Map AppFont units. A dialog or control model also uses AppFont units. While their views use pixels.


Activate

Ezarri fokua uneko Dialog instantzian. Itzuli True fokuratzeko ongi egin bada.

Metodo honi elkarrizketa-koadro batetik edo kontrol-gertaera batetik deitzen zaio, edo elkarrizketa-koadro bat modu ez modalean bistaratzen denean.

Sintaxia:

svc.Activate(): bool

Adibidea:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

Python zein LibreOffice Basic adibideek espero dute elkarrizketa-koadroa uneko dokumentuaren Standard liburutegian biltegiratuta egongo dela.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Center

Uneko elkarrizketa-koadroa leiho gurasoaren erdian zentratzen du. Argumenturik gabe, metodoak uneko leihoaren erdian zentratuko du elkarrizketa-koadroa.

True (egia) itzultzen du ongi gauzatzen denean.

Sintaxia:

svc.Center(opt Parent: obj): bool

Parametroak:

Parent: Aukerako objektu bat, hauetako bat izan daiteke…

Adibidea:

Basic lengoaian

   Sub TriggerEvent(oEvent As Object)
     Dim oDialog1 As Object, oDialog2 As Object, lExec As Long
     Set oDialog1 = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent) ' Gertaera eragin duen elkarrizketa-koadroa
     Set oDialog2 = CreateScriptService("Dialog", ...) ' Ireki bigarren elkarrizketa-koadro bat
     oDialog2.Center(oDialog1)
     lExec = oDialog2.Execute()
     Select Case lExec
       ...
   End Sub
 
Python lengoaian

   def triggerEvent(event: uno):
    dlg1 = CreateScriptService('DialogEvent.Dialog', event) # Gertaera eragin duen elkarrizketa-koadroa
    dlg2 = CreateScriptService('Dialog', ...) # Ireki bigarren elkarrizketa-koadro bat
    dlg2.Center(dlg1)
    rc = dlg2.Execute()
    if rc is False:
     # ...
  

CloneControl

Duplicate an existing control of any type in the actual dialog. The duplicated control is left unchanged and can be relocated.

Sintaxia:

svc.CloneControl(SourceName: str, ControlName: str, Left: num, Top: num): svc

Parametroak:

SourceName: The name of the control to duplicate.

ControlName: A valid control name as a case-sensitive string. It must not exist yet.

Left, Top: The coordinates of the new control expressed in Map AppFont units.

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myButton2 = oDlg.CloneControl("Button1", "Button2", 30, 30)
  
Python lengoaian

   dlg = dlg.CloneControl('Button1', 'Button2', 30, 30)
  

Controls

Hauetako bat itzultzen du:

Sintaxia:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametroak:

ControlName : Baliozko kontrol-izen bat, maiuskulak/minuskulak bereizita, kate gisa. Ez badago, itzuliko den kontrol-izenen zerrenda zeron oinarritutako matrize bat izango da.

Adibidea:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

CreateButton

Create a new control of type Button in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateButton(ControlName: str, Place: any, Toggle: bool = False, Push: str = ""): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Toggle: when True a Toggle button is created. Default = False

Push: "OK", "CANCEL" or "" (default)

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myButton = oDlg.CreateButton("Button1", Array(20, 20, 60, 15))
  
Python lengoaian

   myButton = dlg.CreateButton('Button1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateCheckBox

Create a new control of type CheckBox in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateCheckBox(ControlName: str, Place: any, Multiline: bool = False): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line.

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myCheckBox = oDlg.CreateCheckBox("CheckBox1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
Python lengoaian

   myCheckBox = dlg.CreateCheckBox('CheckBox1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateComboBox

Create a new control of type ComboBox in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateComboBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

DropDown: When True (default), a drop down button is displayed

LineCount: Specifies the maximum line count displayed in the drop down (default = 5)

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myComboBox = oDlg.CreateComboBox("ComboBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
Python lengoaian

   myComboBox = dlg.CreateComboBox('ComboBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateCurrencyField

Create a new control of type CurrencyField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateCurrencyField(ControlName: str, Place: any, Border ="3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

SpinButton: when True (default = False), a spin button is present

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = -1000000

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = +1000000

Increment: the step when the spin button is pressed. Default = 1

Accuracy: specifies the decimal accuracy. Default = 2 decimal digits

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myCurrencyField = oDlg.CreateCurrencyField("CurrencyField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
Python lengoaian

   myCurrencyField = dlg.CreateCurrencyField('CurrencyField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateDateField

Create a new control of type DateField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateDateField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = False, opt MinDate: datetime, opt MaxDate: datetime): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

DropDown: when True (default = False), a dropdown button is shown

MinDate: the smallest date that can be entered in the control. Default = 1900-01-01

MaxDate: the largest date that can be entered in the control. Default = 2200-12-31

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myDateField = oDlg.CreateDateField("DateField1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
Python lengoaian

   myDateField = dlg.CreateDateField('DateField1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateFileControl

Create a new control of type FileControl in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateFileControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D"): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myFileControl = oDlg.CreateFileControl("FileControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
Python lengoaian

   myFileControl = dlg.CreateFileControl('FileControl1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateFixedLine

Create a new control of type FixedLine in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateFixedLine(ControlName: str, Place: any, Orientation: str): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Orientation: "H[orizontal]" or "V[ertical]".

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myFixedLine = oDlg.CreateFixedLine("FixedLine1", Array(20, 20, 60, 15), Orientation := "vertical")
  
Python lengoaian

   myFixedLine = dlg.CreateFixedLine('FixedLine1', (20, 20, 60, 15), Orientation = 'vertical')
  

CreateFixedText

Create a new control of type FixedText in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateFixedText(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, Align: str = "LEFT", VerticalAlign: str = "TOP"): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "NONE" (default) or "FLAT" or "3D"

Multiline: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

Align: horizontal alignment, "LEFT" (default) or "CENTER" or "RIGHT"

VerticalAlign: vertical alignment, "TOP" (default) or "MIDDLE" or "BOTTOM"

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myFixedText = oDlg.CreateFixedText("FixedText1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
Python lengoaian

   myFixedText = dlg.CreateFixedText('FixedText1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateFormattedField

Create a new control of type FormattedField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateFormattedField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

SpinButton: when True (default = False), a spin button is present

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = -1000000

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = +1000000

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myFormattedField = oDlg.CreateFormattedField("FormattedField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
Python lengoaian

   myFormattedField = dlg.CreateFormattedField('FormattedField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateGroupBox

Create a new control of type GroupBox in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateGroupBox(ControlName: str, Place: any): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myGroupBox = oDlg.CreateGroupBox("GroupBox1", Array(20, 20, 60, 15))
  
Python lengoaian

   myGroupBox = dlg.CreateGroupBox('GroupBox1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateHyperlink

Create a new control of type Hyperlink in the current dialog.

Sintaxia:

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "NONE" (default) or "FLAT" or "3D"

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

Align: horizontal alignment, "LEFT" (default) or "CENTER" or "RIGHT"

VerticalAlign: vertical alignment, "TOP" (default) or "MIDDLE" or "BOTTOM"

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myHyperlink = oDlg.CreateHyperlink("Hyperlink1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
Python lengoaian

   myHyperlink = dlg.CreateHyperlink('Hyperlink1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateImageControl

Create a new control of type ImageControl in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateImageControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", Scale: str = "FITTOSIZE"): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

Scale: One of next values: "FITTOSIZE" (default), "KEEPRATIO" or "NO"

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myImageControl = oDlg.CreateImageControl("ImageControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
Python lengoaian

    myImageControl = dlg.CreateImageControl('ImageControl1", (20, 20, 60, 15))
  

CreateListBox

Create a new control of type ListBox in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateListBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5, MultiSelect: bool = False): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

DropDown: When True (default), a drop down button is displayed

LineCount: Specifies the maximum line count displayed in the drop down (default = 5)

MultiSelect: When True, more than 1 entry may be selected. Default = False

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myListBox = oDlg.CreateListBox("ListBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True, MultiSelect := True)
  
Python lengoaian

   myListBox = dlg.CreateListBox('ListBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True, MultiSelect = True)
  

CreateNumericField

Create a new control of type NumericField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateNumericField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = 1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

SpinButton: when True (default = False), a spin button is present

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = -1000000

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = +1000000

Increment: the step when the spin button is pressed. Default = 1

Accuracy: specifies the decimal accuracy. Default = 2 decimal digits

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myNumericField = oDlg.CreateNumericField("NumericField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
Python lengoaian

   myNumericField = dlg.CreateNumericField('NumericField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreatePatternField

Create a new control of type PatternField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreatePatternField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", EditMask: str, opt LiteralMax: str): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

EditMask: a character code that determines what the user may enter
Refer to Pattern_Field in the wiki for more information.

LiteralMask: contains the initial values that are displayed in the pattern field

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myPatternField = oDlg.CreatePatternField("PatternField1", Array(20, 20, 60, 15), EditMask := "NNLNNLLLLL", LiteralMask := "__.__.2002")
  
Python lengoaian

   myPatternField = dlg.CreatePatternField('PatternField1', (20, 20, 60, 15), EditMask = 'NNLNNLLLLL', LiteralMask = '__.__.2002')
  

CreateProgressBar

Create a new control of type ProgressBar in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateProgressBar(ControlName: str, opt Place: any, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = 0

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = 100

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myProgressBar = oDlg.CreateProgressBar("ProgressBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
Python lengoaian

   myProgressBar = dlg.CreateProgressBar('ProgressBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateRadioButton

Create a new control of type RadioButton in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateRadioButton(ControlName: str, Place: any, MultiLine: bool = False): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myRadioButton = oDlg.CreateRadioButton("RadioButton1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
Python lengoaian

   myRadioButton = dlg.CreateRadioButton('RadioButton1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateScrollBar

Create a new control of type ScrollBar in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateScrollBar(ControlName: str, Place, Orientation: str, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Orientation: H[orizontal] or V[ertical]

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = 0

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = 100

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myScrollBar = oDlg.CreateScrollBar("ScrollBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
Python lengoaian

   myScrollBar = dialog.CreateScrollBar('ScrollBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateTableControl

Create a new control of type TableControl in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateTableControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", RowHeaders: bool = True, ColumnHeaders: bool = True, ScrollBars: str = "N", GridLines: bool = False): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

RowHeaders: when True (default), the row Headers are shown

ColumnHeaders: when True (default), the column Headers are shown

ScrollBars: H[orizontal] or V[ertical] or B[oth] or N[one] (default). Scrollbars appear dynamically when they are needed.

GridLines: when True (default = False) horizontal and vertical lines are painted between the grid cells

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myTableControl = oDlg.CreateTableControl("TableControl1", Array(20, 20, 60, 15), ScrollBars := "B")
  
Python lengoaian

   myTableControl = dlg.CreateTableControl('TableControl1', (20, 20, 60, 15), ScrollBars = 'B')
  

CreateTextField

Create a new control of type TextField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateTextField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, MaximumLength: num = 0, PasswordCharacter: str = ""): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

MaximumLength: the maximum character count (default = 0 meaning unlimited)

PasswordCharacter: a single character specifying the echo for a password text field (default = "")

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian
Set myTextField = oDlg.CreateTextField("TextField1", Array(20, 20, 120, 50), MultiLine := True)
  
Python lengoaian

   myTextField = dlg.CreateTextField('TextField1', (20, 20, 120, 50), MultiLine = True)
  

CreateTimeField

Create a new control of type TimeField in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateTimeField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MinTime: num = 0, MaxTime: num = 24): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MinTime: the smallest time that can be entered in the control. Default = 0

MaxTime: the largest time that can be entered in the control. Default = 24h

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myTimeField = oDlg.CreateTimeField("TimeField1", Array(20, 20, 60, 15))
  
Python lengoaian

   myTimeField = dlog.CreateTimeField('TimeField1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateTreeControl

Create a new control of type TreeControl in the current dialog.

Sintaxia:

svc.CreateTreeControl(ControlName: str, Place: any, Border = "3D"): svc

Parametroak:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

Itzulera-balioa:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Set myTreeControl = oDlg.CreateTreeControl("TreeControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
Python lengoaian

   myTreeControl = dlg.CreateTreeControl('TreeControl1', (20, 20, 60, 15))
  

EndExecute

Elkarrizketa-koadro modal baten bistaratzea amaitzen du eta argumentua bueltatzen du uneko Execute() exekuzio-ekintzaren itzulera-balio gisa.

EndExecute() normalean elkarrizketa-koadro batek edo kontrol-gertaera batek abiarazitako makro baten prozesatzean egoten da.

Sintaxia:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parametroak:

returnvalue: Exekutatzen ari den Execute() metodoari pasatutako balioa.

Adibidea:

Basic lengoaian

   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  
Python lengoaian

   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Above com.sun.star.lang.EventObject aipamenak aukerakoak dira. Holako oharpenek LibreOffice Application Programming Interface APIa identifikatzen laguntzen dute.


Execute

Bistaratu elkarrizketa-koadroa eta, modala bada, itxaron erabiltzaileak hura amaitu dezan. Itzulitako balioa hauetako bat da:

Modalak ez diren elkarrizketa-koadroen kasuan, metodoak beti 0 itzultzen du eta makroaren exekuzioak aurrera jarraitzen du.

Sintaxia:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parametroak:

modal: False elkarrizketa-koadroa ez modala denean. Balio lehenetsia = True.

Adibidea:

Hurrengo Basic adibidean, myDialog elkarrizketa-koadroa uneko dokumentuaren Standard liburutegian biltegiratzen da.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Hurrengo Python kodeak Euro Basic liburutegi partekatutik bistaratzen duDlgConvert elkarrizketa-koadro modala.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

GetTextsFromL10N

Elkarrizketa-koadro bateko testu-kate finko guztiak ordezkatzen ditu itzulitako bertsioekin, L10N zerbitzu-instantzia batean oinarrituta. Metodo honek honako kateak itzultzen ditu:

Metodoak True itzultzen du arrakasta badu.

Elkarrizketa-koadro bateko kateak itzuli ahal izan daitezen, erabili L10N zerbitzuaren AddTextsFromDialog metodoa.

Sintaxia:

svc.GetTextsFromL10N(l10n: svc): bool

Parametroak:

l10n: L10N zerbitzuaren instantzia bat, itzuliko diren kateak hortik atzituko dira.

Adibidea:

Hurrengo adibidean, itzulitako kateak kargatzen dira eta "MyDialog" elkarrizketa-koadroari aplikatzen zaizkio.

Basic lengoaian

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   oDlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   oDlg.Execute()
  
Python lengoaian

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   dlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   dlg.Execute()
  
tip

Irakurri L10N zerbitzuaren laguntza-orria PO eta POT fitxategiak nola erabiltzen diren ikasteko.


OrderTabs

Set the tabulation index of a series of controls. The sequence of controls are given as an array of control names from the first to the last.

warning

Controls with an index >= 1 are not accessible with the TAB key if:
- they are omitted from the given list
- their type is FixedLine, GroupBox or ProgressBar
- they are disabled


Sintaxia:

svc.TabsList(TabsList: num, Start: num = 1, Increment: num = 1): bool

Parametroak:

TabsList: an array of valid control names in the order of tabulation

Start: the tab index to be assigned to the 1st control in the list. Default = 1

Increment: the difference between 2 successive tab indexes. Default = 1

Itzulera-balioa:

True when successful.

Adibidea:

Basic lengoaian

   oDlg.OrderTabs(Array("myListBox", "myTextField", "myNumericField"), Start := 10)
  
Python lengoaian

   dlg.OrderTabs(('myListBox', 'myTextField', 'myNumericField'), Start = 10)
  

Resize

Moves the topleft corner of a dialog to new coordinates and/or modify its dimensions. All distances are expressed in AppFont units. Without arguments, the method resets the initial dimensions. Return True if the resize was successful.

Sintaxia:

svc.Resize(opt Left: num, opt Top: num, opt Width: num, opt Height: num): bool

Parametroak:

Left: Distantzia horizontala goiko ezkerreko izkinatik

Top: Distantzia bertikala goiko ezkerreko izkinatik

Width: Elkarrizketa-koadroa duen laukizuzenaren zabalera

Height: Elkarrizketa-koadroaren edukia duen laukizuzenaren altuera

Missing arguments are left unchanged

Adibidea:

Basic lengoaian

   oDlg.Resize(1000, 2000, Height := 6000) ' Width is not changed
  
Python lengoaian

   dlg.Resize(1000, 2000, Height = 6000) # Width is not changed
  

SetPageManager

Orriz orri ibiltzeko ardura elkarrizketa-koadro bateko zein kontrolek duten definitzen du. Horrela, errazagoa da elkarrizketa-koadro baten eta bere kontrolen Page propietatea kudeatzea.

Elkarrizketa-koadroak orri bat baino gehiago eduki dezake, eta unean ikusgai dagoen orria elkarrizketa-koadroaren Page propietatearen bidez definitzen da. Page propietatea ez bada aldatzen, orri ikusgai lehenetsia 0 (zero) da. Horrek esan nahi du ez dela orri jakin bat definitu eta kontrol ikusgai guztiak bistaratuko direla, beren Page propietatean ezarritako balioari kasu egin gabe.

Elkarrizketa-koadro baten Page propietatea aldatzen bada eta 1, 2, 3 eta abar bezalako balio bat ezartzen bada, orduan Page propietatean uneko elkarrizketa-koadroaren orriarekin bat datorren balioa duten kontrolak soilik bistaratuko dira.

SetPageManager metodoa erabiliz posible da orri-kudeatzaileen lau mota definitzea:

tip

Posible da orriak kudeatzeko mekanismo bat baino gehiago aldi berean erabiltzea.


Metodo honi behin bakarrik deitu behar zaio Execute metodoari deitu baino lehen. Hurrengo deiei ez ikusiarena egingo zaie.

Ongi gauzatzen bada, metodoak True itzuliko du.

Sintaxia:

svc.SetPageManager(pilotcontrols: str = "", tabcontrols: str = "", wizardcontrols: str = "", opt lastpage: int): bool

Parametroak:

pilotcontrols: orri-kudeatzaile gisa erabilitako ListBox, ComboBox edo RadioButton kontrol-izenen zerrenda bat, komaz bereizita. RadioButton motako kontroletan, zehaztu erabiliko den lehen kontrolaren izena.

tabcontrols: orri-kudeatzaile gisa erabiliko diren botoi-izenen zerrenda bat, komaz bereizita. Argumentu honetan zein ordenatan zehazten diren, haiei lotutako orri-zenbakia ordena horretan egokituko zaie.

wizardcontrols: Aurrekoa/Hurrengoa botoi gisa erabiliko diren bi botoien izenak dituen zerrenda bat, komaz bereizitakoa.

lastpage: erabilgarri dagoen azken orriaren zenbakia. Gomendagarria da balio hau zehaztea Aurrekoa/Hurrengoa orri-kudeatzailea erabiltzen denean.

Adibidea:

Demangun hiru orri dituen elkarrizketa-koadro bat. Koadroak "aPageList" izeneko ListBox kontrol bat du, orri ikusgaia kontrolatzeko erabiliko dena. Horrez gain, "btnPrevious" eta "btnNext" izeneko bi botoi ditu, elkarrizketa-koadroaren Aurreko/Hurrengo botoi gisa erabiliko direnak.

Basic lengoaian

  oDlg.SetPageManager(PilotControls := "aPageList", _
              WizardControls := "btnPrevious,btnNext", _
              LastPage := 3)
  oDlg.Execute()
 
Python lengoaian

  dlg.SetPageManager(pilotcontrols="aPageList",
            wizardcontrols="btnPrevious,btnNext",
            lastpage=3)
  dlg.Execute()
 

Terminate

Amaitu Dialog zerbitzua uneko instantziarako. Itzuli True ongi amaitu bada.

Sintaxia:

svc.Terminate(): bool

Adibidea:

Beheko Basic eta Python adibideek DlgConsole eta dlgTrace elkarrizketa-koadro ez modalak irekitzen dituzte. ScriptForge eta Access2Base liburutegi partekatuetan biltegiratzen dira, hurrenez hurren. Elkarrizketa-koadroa ixteko botoiak desgaituta daude eta amaitze esplizitua gauzatzen da exekutatzen ari den prozesu baten amaieran.

Hurrengo adibidean, inhibitutako leiho-ixtea DlgConsole elkarrizketa-koadroko botoi batek ordezten du:

Basic lengoaian

   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  
Python lengoaian

   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Azpimarraren karaktere bat, "_", aurrizki gisa duten ScriptForge Basic errutina edo identifikatzaile guztiak barneko erabilerarako erreserbatuta daude. Ez dira Basic makroetan edo Python scriptetan erabili behar.


Emaguzu laguntza!