ScriptForge liburutegia

Komando hau erabiltzeko...

Ireki Tresnak - Makroak - LibreOffice Basic - Editatu eta hautatu LibreOffice makroak edukiontzia.


ScriptForge liburutegiek makro-script baliabideen bilduma zabala osatzen dute, LibreOffice aplikazioan Basic makroetatik edo Python scriptetik deitu daitezkeenak.

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


tip

ScriptForge bidez Python scriptak sortu eta exekutatzen ikasteko, irakurri Python scriptak sortzea ScriptForge bidez laguntza-orria.


Deskribatutako moduluak eta klaseak "zerbitzu" gisa deitzen dira erabiltzaile-scriptetatik. Zerbitzu horien eraikitzaile orokor bat diseinatu da xede horretarako lengoaia bakoitzerako:


   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
   
  
note

ScriptForge Basic liburutegia LibreOffice 7.1 bertsiotik aurrera dago erabilgarri.
Python scriptforge modulua LibreOffice 7.2 bertsiotik aurrera dago erabilgarri.


ScriptForge liburutegiak eskaintzen dituen zerbitzuak

Kategoria

Zerbitzuak

LibreOffice Basic

Array
Dictionary
Exception

FileSystem
String
TextStream

Dokumentuaren edukia

Base
Calc

Database
Document

Erabiltzaile-interfazea

Dialog
DialogControl
UI

Form
FormControl

Utilitateak

Basic
L10N
Platform

Services
Session
Timer


ScriptForge.Array zerbitzua

Dimentsio bakarreko matrizeak (bektoreak) eta bi dimentsiotako matrizeak aldatzeko metodoen bilduma bat eskaintzen du. Besteak beste, ezartzeko eragiketak, ordenatzekoak eta testu-fitxategietatik inportatzeko eta esportatzekoak ditu.

Bi dimentsio baino gehiago dituzten matrizeak ezin dira erabili zerbitzu honetako metodoekin. Salbuespen bakarra CountDims metodoa da, horrek edozein dimentsio kopuru duten matrizeak onartzen baititu.

SFDocuments.Base zerbitzua

Base zerbitzuak LibreOffice Base dokumentuak kudeatu eta maneiatzeko hainbat metodo eta propietate eskaintzen ditu.

Zerbitzu hau LibreOffice dokumentuak, Base dokumentuak barne, maneiatzeko metodo orokorrak eskaintzen dituen Document zerbitzuarekin erlazionatuta dago. Base zerbitzu honek Document zerbitzua hedatzen du eta Base dokumentuetarako espezifikoak diren metodo gehiago eskaintzen ditu. Honakoak egin daitezke:

note

Zerbitzu hau LibreOffice 7.2 bertsiotik aurrera dago eskuragarri.


ScriptForge.Basic zerbitzua

ScriptForge.Basic zerbitzuak Python testuinguruan exekutatu daitezkeen LibreOffice Basic metodoen bilduma bat proposatzen du. Basic zerbitzuko metodoek Basic funtzio integratuen sintaxi eta portaera bera dute.

note

Zerbitzu hau LibreOffice 7.2 bertsiotik aurrera dago eskuragarri.


SFDocuments.Calc zerbitzua

SFDocuments liburutegiak LibreOffice Calc dokumentuen kudeaketa eta maneiua errazteko metodoak eta propietateak eskaintzen ditu.

Zenbait metodo dokumentu mota guztietarako generikoak dira eta Document zerbitzutik heredatutakoak dira, eta beste batzuk SF_Calc modulukoak espezifikoak dira.

SF_Calc modulua honetarako da:

SFDatabases.Database zerbitzua

Database zerbitzuak Base dokumentuetan kapsulatutako edo deskribatutako datu-baseak atzitzea ahalbidetzen du. Zerbitzu honek honakoak egiteko metodoak ditu:

SFDialogs.Dialog zerbitzua

Dialog zerbitzuak Basic lengoaiaren elkarrizketa-koadroen editorearekin sortutako elkarrizketa-koadroak kudeatzen laguntzen du. Uneko klasearen instantzia bakoitzak erabiltzaileari erakutsiko zaion elkarrizketa-koadro bat ordezkatzen du.

SFDialogs.DialogControl zerbitzua

DialogControl zerbitzuak Basic-en elkarrizketa-koadroen editorearekin definitutako elkarrizketa-koadro baten kontrolak kudeatzen ditu. Uneko zerbitzuaren instantzia bakoitzak elkarrizketa-koadro bateko kontrol bakun bat ordezkatzen du.

Fokua elkarrizketa-koadroko kontrolek bistaratzen dituzten balioak eskuratzen eta ezartzen ezarrita dago. Formatua atzitzeko, XControlModel and XControlView propietateak erabiltzen dira.

Ikusi nola DialogControl.Value propietatearen eduki bakarra aldatzen den kontrol motaren arabera.

Arreta berezia eskaini zaie zuhaitz-kontrol motako kontrolei. Erraza da zuhaitz bat betetzea, bai adarrez adar, bat adar sorta oso bat aldi berean. Zuhaitz-kontrol bat estatikoki zein dinamikoki bete daiteke.

ScriptForge.Dictionary zerbitzua

Hiztegi bat gako-elementu bikoteen bilduma bat da

SFDocuments.Document zerbitzua

SFDocuments liburutegiak LibreOffice dokumentuak kudeatu eta manipulatzeko metodoak eta propietateak eskaintzen ditu.

SFDocuments.Document zerbitzuak dokumentu mota guztietan (testu-dokumentuak, kalkulu-orriak, aurkezpenak, etab.) aplikagarriak diren metodoak eskaintzen ditu. Zenbait adibide:

ScriptForge.Exception zerbitzua

Exception zerbitzua Basic eta Python scripten kodea garbitzen laguntzeko eta Basic scripten erroreak maneiatzeko metodoen bilduma bat da.

Basic scriptetan, exekuzio-garaiko errore bat gertatzen denean, Exception zerbitzuko metodo eta propietateek errorearen testuingurua identifikatzen eta hura maneiatzen laguntzen dute.

ScriptForge.FileSystem zerbitzua

FileSystem zerbitzuak fitxategiak eta karpetak maneiatzeko errutinak ditu. Ondoren, zerbitzu honek eskaintzen dituen zenbait eginbide erakusten dira:

SFDocuments.Form zerbitzua

Form zerbitzuak LibreOffice dokumentuetako inprimakiak kudeatzeko metodoak eta propietateak eskaintzen ditu. Zerbitzu horrek Base, Calc eta Writer dokumentuetako inprimakiak onartzen ditu eta honakoak egiteko balio du:

SFDocuments.FormControl zerbitzua

FormControl zerbitzuak FormDocument bateko inprimaki, azpinprimaki edo taula-kontrol batenak diren kontrolak atzitzea ahalbidetzen du. FormControl zerbitzuaren instantzia bakoitzak inprimakiaren kontrol bakarrari egiten dio erreferentzia. Zerbitzu honi esker, erabiltzaileak honakoak egin ditzake:

ScriptForge.L10N zerbitzua

Zerbitzu honek kateak itzultzeko balio duten metodoak eskaintzen ditu, eta inpaktu oso txikia du programaren iturburu-kodean. L10N zerbitzuak eskaintzen dituen metodoak hurrengoetarako erabili daitezke batez ere:

ScriptForge.Platform zerbitzua

Platform zerbitzuak uneko exekuzio-inguruneari eta -testuinguruneari buruzko propietateen bilduma bat eskaintzen du, adibidez:

ScriptForge.Services zerbitzua

ScriptForge liburutegia "zerbitzuak" deitutako bilduma hedagarri baten gainean eraikita dago.
Bilduma hori Basic liburutegien edo Python moduluen kategoria gisa inplementatzen da:

 1. LibreOffice aplikazioarekin banatutako ScriptForge liburutegia

 2. LibreOffice aplikazioarekin ere banatutako liburutegi "elkartuen" multzo bat

 3. edozein erabiltzailek/garatzailek sortu duen eta lan-marko berean sartu nahi den beste edozein LibreOffice hedapen

ScriptForge.Session zerbitzua

Session zerbitzuak xede orokorreko zenbait metodo biltzen ditu, honakoei lotutakoak:

ScriptForge.String zerbitzua

String zerbitzuak kateak prozesatzeko metodoen bilduma bat eskaintzen du. Metodo horiek hurrengo helburuetarako erabili daitezke:

ScriptForge.TextStream zerbitzua

TextStream zerbitzua ScriptForge.FileSystem zerbitzuaren bidez ireki edo sortu diren fitxategiak sekuentzialki irakurtzeko edo idazteko erabiltzen da.

FileSystem zerbitzuaren OpenTextFile eta CreateTextFile metodoek TextStream zerbitzuaren instantzia bat itzultzen dute.

ScriptForge.Timer zerbitzua

Timer zerbitzuak erabiltzaile-scriptak exekutatzeak zenbat denbora behar duen neurtzen du.

Timer batek iraupena neurtzen du. Honakoak egin daitezke zerbitzu horrekin:

ScriptForge.UI zerbitzua

UI zerbitzuak (erabiltzaile-interfazearenak) LibreOffice aplikazio osoa osatzen duten leiho anitzen identifikazioa eta manipulazioa sinplifikatzen du:

Oharra: Deskribatu ez diren beste ScriptForge moduluak barneko erabilerarako erreserbatuta daude. Haien edukia abisurik gabe aldatu daiteke.

warning

Aurrizki gisa azpimarra bat ("_") duten ScriptForge Basic errutina edo identifikatzaile guztiak barneko erabilerarako erreserbatuta daude. Ez daude Basic makroetan erabiltzeko pentsatuta.


Emaguzu laguntza!