Sarrera/irteera pantailara

Pythonen irteera-fitxategi estandarra ez dago erabilgarri Python makroak Tresnak – Makroak - Exekutatu makroa... menutik exekutatzen direnean. Modulu baten irteera erakusteko, Pythonen shell interaktiboa behar da. input(), print(), repr() eta str() eta beste zenbait eginbide Python kontsolan soilik daude erabilgarri.

tip

LibreOffice msgbox Python moduluak proposatzen duen msgbox() metodoa Gertaeren entzuleak sortzea eta Elkarrizketa-koadroen maneiatzailea sortzea adibideko orrietan azaltzen dira.


LibreOffice Basic lengoaiak InputBox(), Msgbox() eta Print() funtzioak proposatzen ditu pantailaren sarrerarako/irteerarako. Badaude horretarako Pythonen ordezkoak, LibreOffice API Abstract Windowing Toolkiten oinarritutakoak edo Pythonetik Basic-erako funtzio-deietan oinarritutakoak. Azkenak proposatzen duen sintaxia Basic lengoaiarenaren antzekoa da, nahita, eta Basic modulu baten hurbilekoa den Python modulu bat erabiltzen du. API Scripting Framework erabiltzen da Basic, BeanShell, JavaScript eta Python lengoaien arteko funtzio-deiak gauzatzeko.

Python sintaxia:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Adibideak:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Instalazioa:

screen_io Python modulua


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Mezu bat duen elkarrizketa-koadro bat bistaratzen du eta balio bat itzultzen du."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Gonbita bistaratzen du elkarrizketa-koadro batean, erabiltzaileak testua sartu ahal izateko."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Elkarrizketa-koadroan zehaztutako kateak edo zenbakizko adierazpenak ematen ditu."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

ScriptForge liburutegietako Basic zerbitzuko MsgBox eta InputBox metodoek zuzenean jatorrizko Basic lengoaiako beren parekoei deitzen diete.


uiScripts Basic modulua


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

Alternative Python Script Organizer (APSO) hedapenak msgbox() funtzio bat eskaintzen du apso_utils moduluaren bidez.


Emaguzu laguntza!