Dokumentu-gertaerak kontrolatzea

Gertaerei makroak esleitu ondoren, LibreOffice dokumentuek sortutako gertaerak kontrolatu daitezke. Application Programming Interface (API) igorleak gertaeren scriptak deitzeko ardura dute. Onartutako metodo guztiak, baita erabiltzen ez direnak ere, definitzea behar duten entzuleek ez bezala, dokumentuen kontrolek bi metodo besterik ez dute behar, gakotutako gertaera-scripten alboan.

Dokumentu-gertaerak entzutea

Kontrolaren adibide bat erakusten da ondoren Basic eta Python lengoaietarako, objektuei orientatutako programazioa erabilita. OnLoad scripta Dokumentu irekia gertaerari esleituta, aski da dokumentu-gertaeren kontrola abiarazteko eta amaitzeko. Scriptak esleitzeko, Tresnak - Pertsonalizatu... menuko Gertareak fitxa erabiltzen da.

Gertaerak atzematen direnean, scripten aurreko eta ondoko baldintzak ezarri daitezke, esaterako liburutegiak kargatzea eta deskargatzea edo scripten prozesatzearen jarraipena egitea atzeko planoan. Access2Base Trace moduluaren erabilerak bigarren testuinguru hori irudikatzen du.

Python bidez

Gertaeren kontrola objektuaren instantzia sortzean hasten da eta Pythonek objektua askatzen duenean gelditzen da. Sortutako gertaerak Access2Base kontsola erabilita jakinarazten dira.

note

OnLoad eta OnUnload gertaerak Python programen bide-izenak ezartzeko eta ezarpena kentzeko erabili daitezke. Dokumentu irekia eta Dokumentu itxia modura.deskribatuta daude.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Kontrolatu dokumentu-gertaerak """
       '''
       'Python script to monitor OnSave event' argitalpenetik moldatua, hemen:
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Dokumentu-gertaeren kontrola """
         ''' jakinarazi Access2Base.Trace kontsola erabilita EDO
         jakinarazi Calc dokumentuen 1. orrian, 1. zutabean '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # kendu iruzkina Calc dokumentuetan soilik
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Hasi dokumentu-gertaerak kontrolatzen
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ doc. gertaeren irteera Calc kalkulu-orri baten 1. zutabean """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew ahalik eta lehenen
         """ Hasi dokumentu-gertaerak kontrolatzen """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumentu-gertaerak egunkarian gordetzen ari dira", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload ahalik eta beranduen (aukerakoa)
         """ Gelditu dokumentu-gertaerak kontrolatzen """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Dokumentu-gertaerak egunkarian gorde dira", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ doc. gertaera guztiak atzematen ditu """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # Calc dokumentuetan soilik
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Askatu jarduera guztiak """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Dokumentu irekia' gertarea
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # 'Dokumentua itxi da' gertaera
       pass # (aukerakoa) erabilgarri dagoenean gauzatzen da
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Atzeko/aurreko planoko kontsola programaren exekuzioaren txostena egiteko/egunkarian jasotzeko.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Inprimatu elementu askeen zerrenda kontsolan """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Erantsi egunkari-mezua kontsolari, aukeran erakutsi gonbita erabiltzaileari """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Ezarri egunkari-mezuen beheko muga """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ B istaratu kontsolaren edukia/elkarrizkea """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Kontuan izan gaizki idatzitako documentEventOccured metodoa, LibreOffice APItik (Application Programming Interface) akats bat heredatu du.


Iradokizun-ikonoa

Hasi aplikazioa eta Itxi aplikazioa gertaerak erabiltzaile-scriptetarako edo LibreOffice scriptetarako Python programen bide-izenak ezartzeko eta ezarpena kentzeko erabili daitezke, hurrenez hurren. Era berean, dokumentuetan oinarritutako Python liburutegiak edo moduluak kargatu eta deskargatu daitezke Dokumentu irekia eta Dokumentu itxia gertaerak erabilita. Ikus Python moduluak inportatzea informazio gehiagorako.


LibreOffice Basic bidez

Onload scripta Dokumentu irekia gertaerari esleitzen zaio Tresnak – Pertsonalizatu... menuko Gertaerak fitxa erabilita. Gertaeren kontrola hasten da ConsoleLogger objektu bat instantziatzen denean eta amaitzen da Basic motorrak hura askatzen duenean. OnLoad gertaerak beharrezko Basic liburutegiak kargatzen ditu, eta harrapatutako gertaerak Access2Base.Trace modulua erabilita jakinarazten dira.


     REM controller.Events modulua
     Option Explicit
     Private _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instantzia
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Dokumentu irekia <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM controller.ConsoleLogger klase-modulua
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' MOLDATZAILEA 'Dokumentu irekia' gertaeran instantziatuko den eredu-objektua
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' ERAIKITZAILEA/SUNTSITZAILEA
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' KIDEAK
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Sistemaren araberako fitxategi-izena '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODOAK
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Kontrolatu dokumentu-gertaerak '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Hasieratu dokumentu-gertaerak egunkarian gordetzea '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumentu-gertaerak egunkarian gordetzen ari dira", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Amaitu dokumentu-gertaerak egunkarian gordetzea '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumentu-gertaerak egunkarian gorde dira", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     'Maneiatutako gertaeretarako duzun kodea hemen doa
   
warning

Kontuan izan gaizki idatzitako _documentEventOccured metodoa, LibreOffice APItik (Application Programming Interface) akats bat heredatu du.


Dokumentu-gertaera aurkitzea

Igorlea API objektuak haren ardura diren gertaeren zerrenda bat ematen du:

Python bidez


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Bistaratu dokumentu-gertaerak """
       '''
       A. Pitonyak programatzailearen DisplayAvailableEvents() kodetik moldatua
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Alternative Python Script Organizer (APSO) hedapena erabiltzen da gertaeren informazioa pantailan idazteko.


LibreOffice Basic bidez


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Bistaratu dokumentu-gertaerak '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Emaguzu laguntza!