Elkarrizketa-koadroen editoreko kontrolak programatzeko adibideak

Ondorengo adibideak "Dialog1" izeneko elkarrizketa-koadro berriarentzat dira. Erabili elkarrizketa-koadroen editoreko Tresna-koadroa barrako tresnak elkarrizketa-koadroa sortzeko, eta gehitu kontrol hauek: "CheckBox1" izeneko Kontrol-laukia, "Label1" izeneko Etiketa-eremua, "CommandButton1" izeneko Botoia, eta "ListBox1" izeneko Zerrenda-koadroa.

Abisu-ikonoa

Maiuskulak eta minuskulak mantendu kontrolak objektu-aldagaiei eranstean.


Elkarrizketa-koadroak kargatzeko funtzio globala


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog funtzioa 'Aplikazioaren makroak eta elkarrizketa-koadroak' atalean eskuragarri dagoen Tools.ModuleControls liburutegian dago.

Elkarrizketa-koadroak bistaratzea


rem aldagaien definizio orokorra
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Kontrolen propietateak programan irakurtzea edo editatzea


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM lortu elkarrizketa-koadroaren eredua
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM bistaratu Label1en testua
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM ezarri testu berria Label1 kontrolarentzat
  oLabel1.Text = "Fitxategi berriak"
  REM bistaratu eredu-propietateak CheckBox1 kontrolarentzat
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM ezarri egoera berria CheckBox1entzat kontrol-eredurako
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM bistaratu eredu-propietateak CommandButton1 kontrolarentzat
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM bistaratu CommandButton1 kontrolaren propietateak
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM exekutatu elkarrizketa-koadroa
  oDialog1.Execute()
End Sub

Zerrenda-koadroari sarrera bat gehitzea


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM sarrera berria gehitzen dio ListBox-i
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Elementu berria" & iCount,0)
End Sub

Zerrenda-koadrotik sarrera bat kentzea


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM kendu lehen sarrera ListBox-etik
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Emaguzu laguntza!