Calc aplikazioan ertzei formatua ematea makroen bidez

Basic edo Python programazio-lengoaien bidez, Calc aplikazioko gelaxka-barrutiei formatua aplikatzeko erabili daitezkeen makroak idatzi daitezke.

Ertzei formatua ematea gelaxka-barrutietan

Beheko kode-zatiak FormatCellBorder izeneko Sub bat sortzen du, uneko Calc orriko barruti-helbide bati ertz-formatu berria aplikatzeko.


  Sub FormatCellBorder(cellAddress as String, newStyle as Byte, newWidth as Long, Optional newColor as Long)
    ' Lerro berriaren formatua biltegiratuko duen UNO struct bat sortzen du
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = newStyle
    lineFormat.LineWidth = newWidth
    If Not IsMissing(newColor) Then lineFormat.Color = newColor
    ' Helburuko gelaxka eskuratzen du
    Dim oCell as Object
    Set oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(cellAddress)
    ' Formatu berria ertz guztiei aplikatzen die
    oCell.TopBorder = lineFormat
    oCell.RightBorder = lineFormat
    oCell.LeftBorder = lineFormat
    oCell.BottomBorder = lineFormat
  End Sub
 

Goian deskribatutako Sub elementuak lau argumentu ditu:

FormatCellBorder funtzioari deitzeko, sortu beste makro bat eta pasatu beharrezkoak diren argumentuan, behean erakusten den moduan:


  Sub MyMacro
    ' Marra-estiloaren konstanteak atzitzea ahalbidetzen du
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Ertz urdin solidoak ematen dizkio "B5" gelaxkari
    FormatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, RGB(0, 0, 255))
    ' Ertz gorri puntukatua ematen die "D2:F6" barrutiko ertz guztiei
    FormatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, RGB(255, 0, 0))
  End Sub
 

Funtzionaltasun bera Python lengoaian ere inplementatu daiteke:


  from uno import createUnoStruct
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def formatCellBorder(cellAddress, newStyle, newWidth, newColor=0):
    # Lerro berriaren formatua definitzen du
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = newStyle
    line_format.LineWidth = newWidth
    line_format.Color = newColor
    # Gelaxka-barruti guztiak atzitzeko Scriptforge zerbitzua
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange(cellAddress)
    cell.TopBorder = line_format
    cell.RightBorder = line_format
    cell.LeftBorder = line_format
    cell.BottomBorder = line_format
 

Beheko kode-zatiakformatCellBorder funtzioari deitzen dion myMacro makroa inplementatzen du:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  
  def myMacro():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    formatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, bas.RGB(0, 0, 255))
    formatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, bas.RGB(255, 0, 0))
 
note

Goiko Python kodeak LibreOffice 7.2 bertsiotik erabilgarri dagoen ScriptForge liburutegia darabil.


Marra-estiloak

Marra-estiloak konstante oso gisa definitzen dira. Beheko taulan, Formatua - Gelaxkak - Ertzak atalean erabilgarri dauden marra-estiloetako konstanteak zerrendatzen dira:

Konstante-izena

Balio osoa

Marra-estiloaren izena

SOLID

0

Solidoa

DOTTED

1

Puntukatua

DASHED

2

Marratua

FINE_DASHED

14

Marratu mehea

DOUBLE_THIN

15

Mehe bikoitza

DASH_DOT

16

Marra puntua

DASH_DOT_DOT

17

Marra puntua puntua


tip

Begiratu BorderLineStyle konstantearen erreferentzia LibreOffice APIaren dokumentazioan marra-estiloen konstanteei buruz gehiago jakiteko.


Ertzei formatua ematea TableBorder2 bidez

Barruti-objektuek TableBorder2 izeneko propietate bat dute. Barrutiaren ertzei formatua emateko erabili daiteke propietate hori, Formatua - Gelaxkak - Ertzak elkarrizketa-koadroko Lerro-antolamendua sekzioan egiten den moduan.

Goiko, beheko, ezkerreko eta eskuineko ertzez gain, TableBorder2 propietateak ertz bertikal eta horizontalak ere definitzen ditu. Beheko makroak goiko eta beheko ertzak aplikatzen dizkio "B2:E5" barrutiari.


  Sub TableBorder2Example
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Lerro berriaren formatua definitzen du
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = cStyle.SOLID
    lineFormat.LineWidth = 15
    lineFormat.Color = RGB(0, 0, 0)
    ' TableBorder2 definizio berria biltegiratzen duen struct-a
    Dim tableFormat as New com.sun.star.table.TableBorder2
    tableFormat.TopLine = lineFormat
    tableFormat.BottomLine = lineFormat
    tableFormat.IsTopLineValid = True
    tableFormat.IsBottomLineValid = True
    ' Taula-formatua aplikatzen du "B2:E5" barrutian
    Dim oCell as Object
    oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("B2:E5")
    oCell.TableBorder2 = tableFormat
  End Sub
 

Makroa Python lengoaian inplementatu daiteke honela:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def tableBorder2Example():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = cStyle.SOLID
    line_format.LineWidth = 18
    line_format.Color = bas.RGB(0, 0, 0)
    table_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.TableBorder2")
    table_format.TopLine = line_format
    table_format.BottomLine = line_format
    table_format.IsTopLineValid = True
    table_format.IsBottomLineValid = True
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange("B2:E5")
    cell.TableBorder2 = table_format
 
tip

Begiratu TableBorder2 Struct erreferentzia LibreOffice APIaren dokumentazioan bere atributuei buruzko informazio gehiago jasotzeko.


Emaguzu laguntza!