Python scriptak Basic-etik deitzea

Posible da Python scriptak deitzea LibreOffice Basic makroetatik, eta horrela eginbide erabilgarriak eskuratu daitezke, adibidez:

tip

LibreOffice Basic eta Application Programming Interface (API) nahiko ongi ezagutzea komeni da lengoaien arteko deiak (Basic lengoaiatik Pythonera, JavaScriptera edo beste edozein script-lengoaiara) egin baino lehen.


Python scriptak atzitzea

Python scriptak pertsonalak, partekatuak edo dokumentuetan kapsulatuak izan daitezke. Haiek exekutatzeko, Python scripten kokalekuak esan behar zaizkio LibreOffice Basic-i. com.sun.star.script.provider.XScript interfazearekin bat datozen UNO objektuak lokalizatuta, Python scriptak exekutatu daitezke:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Hartu Python script objektua exekuzioa baino lehen
       ' Argumentuak:
       '  macro  : "library/module.py$macro" edo "module.py$macro" modura
       '  location: "document", "share", "user" ENUM(eration) modura
       ' Emaitza:
       '  com.sun.star.script.provider.XScript UNO service''' aurkitu da
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider bateragarria
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Python scriptak exekutatzea

LibreOffice Application Programming Interface (API) scriptgintzako lan-markoak lengoaien arteko scripten exekuzioa onartzen du Python eta Basic lengoaien kasuan, baina baita onartutako beste edozein programazio-lengoaiaren kasuan ere. Argumentuak atzera eta aurrera pasatu daitezke deietan, bi lengoaiek ezagutzen dituzten jatorrizko datu motak ordezkatzen badituzte, eta scriptgintzako lan-markoak haiek modu egokian bihurtuko dituztela onartuta.

Sintaxia

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out matrize bat da

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Script kapsulatuen adibideak

Azpiko ComputerName eta GetFilelen errutinak beren pareko Python scriptei deitzen ari dira, goian aipatutako GetPythonScript funtzioa erabilita. Salbuespenen maneiua ez dago azalduta.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Propietateak onartzen dira
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Lan-estazioaren izena'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Fitxategi-tamaina bytetan'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' dokumentu-scripta
       ISPERSONAL As String ' erabiltzaile-scripta
       ISSHARED As String ' LibreOffice makroa
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' dokumentu-scripta
         .ISPERSONAL = "user" ' erabiltzaile-scriptak
         .ISSHARED = "share" ' LibreOffice makroa
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Bi Python modulu desberdin deituko dira. Uneko dokumentuan kapsulatuta egon daitezke edo fitxategi-sisteman biltegiratuta egon daitezke. Argumentu motaren egiaztatzea ez da erakusten, adibidea argiago erakusteko:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Script pertsonal edo partekatuen adibideak

Python script pertsonal edo partekatuetarako deitze-mekanismoa kapsulatutako scripten bera da. Liburutegi-izenak karpetekin mapatuta daude. LibreOffice erabiltzaile-profila eta partekatutako moduluen sistemako fitxategi-bideak Saioaren informazioa eskuratzea atalean azaldutako moduan kalkulatu daitezke. Azpiko OSName, HelloWorld eta NormalizePath errutinak beren parekoak diren Python scriptak deitzen ari dira, goian aipatutako GetPythonScript funtzioa erabilita. Salbuespenen maneiua ez dago azalduta.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Propietateak onartzen dira
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Plataforma-izena: "Linux", "Darwin" edo "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''LibreOffice Python lagin partekatua'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Kendu soberan dauden '\..' bide-izenetik'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python modulu estandarrak

LibreOffice suitearekin kapsulatutako Pythonek liburutegi estandar asko ditu lanerako. Eginbideen multzo aberatsa du, adibidez honakoak:

Emaguzu laguntza!