Päised ja jalused

See alammenüü sisaldab käske lehekülje päise ja jaluse lisamiseks ja eemaldamiseks.

Päis

Lülitab päise näitamist alammenüüs loetletud leheküljestiilide puhul. Päis lisatakse kõigile seda leheküljestiili kasutavatele lehekülgedele. Uues dokumendis on loetletud ainult "Vaikimisi" stiil. Kui dokumendis muid leheküljestiile rakendad, lisanduvad need menüüsse.

Jalus

Lülitab jaluse näitamist alammenüüs loetletud leheküljestiilide puhul. Jalus lisatakse kõigile seda leheküljestiili kasutavatele lehekülgedele. Uues dokumendis on loetletud ainult "Vaikimisi" stiil. Kui dokumendis muid leheküljestiile rakendad, lisanduvad need menüüsse.

Palun toeta meid!