Joonlauad

Joonlauad kuvavad lehekülje mõõtmeid, tabeldusmärkide asukohti, taandeid, ääriseid ja veerge. Neid kõiki on võimalik hiire abil otse joonlaualt muuta.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Tabelduskohtade paigutamine

Aktiivse lõigu või kõigi lõikude tabelduskohad määratakse hiirt kasutades horisontaalsel joonlaual.

Setting Indents, Margins, and Columns

Hiirt kasutades on võimalik määrata aktiivse lõigu või kõigi valitud lõikude taandeid ja veeriseid.

Palun toeta meid!