Tabeliriba

Tabeliriba sisaldab tabelitega töötamiseks vajalikke funktsioone. See ilmub, kui paigutad kursori mõnda tabelisse.

Lisa ridu

Lisab tabelisse kursori alla ühe rea või mitu rida. Rohkem kui ühe rea saab lisada vastava dialoogi abil (vali Vormindus - Rida - Lisa) või valides enne ikoonile vajutamist rohkem kui ühe rea. Teine meetod lisab algselt valitud ridadega sama kõrged read.

Ikoon

Lisa rida

Lisa veerg

Lisab tabelisse kursori asukoha järele uue veeru. Rohkem kui ühe veeru saab lisada vastava dialoogi abil (vali Vormindus - Veerg - Lisa) või valides enne ikoonile vajutamist mitu veergu. Teise meetodi kasutamisel lisatakse sama palju veerge, kui oli valitud.

Ikoon

Lisa veerg

Kustuta rida

Kustutab valitud rea või read tabelist.

Icon Delete Row

Kustuta valitud read

Kustuta veerg

Kustutab valitud veerud tabelist.

Icon Delete Column

Kustuta veerg

Ăśhenda lahtrid

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Ăśhenda lahtrid

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Avab tööriistariba, mis sisaldab tabeli ridade ja veergude suuruste optimeerimise funktsioone.

Icon Optimize Size

Optimaalne suurus

Ăśles

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Keskele (vertikaalselt)

Joondab lahtri sisu ĂĽlemise ja alumise lahtri vahele keskele.

Alla

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Taustavärv

Klõps avab tööriistariba, millelt saab valida lõigu taustavärvi. Taustavärv määratakse valitud lõikudele või lõigule, kus asub kursor.

Icon Background color

Taustavärv

Automaatvormindus

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Äärised

Klõps nupul Äärised avab tööriistariba Äärised, mille abil saab muuta lehe ala või objekti ääriseid.

Icon Borders

Äärised

Joonestiil

Klõps sellel ikoonil avab tööriistariba Joonestiil, kus saab muuta ääriste joonestiili.

Icon Line style

Joonestiil

Äärise värv

Klõps ikoonil Joone värv (ääris) avab tööriistariba Äärise värv, mis võimaldab muuta objekti ääriste värvi.

Ikoon

Äärise värv

Sortimine

Sordib valitud lõigud või tabeliread tähestiku või nummerduse alusel. Määrata saab kuni kolm sortimisvõtit ja kombineerida tärk- ja numbrilisi sortimisvõtmeid.

Summa

Aktiveerib summeerimisfunktsiooni. Märkus: kursor peab olema selles lahtris, millesse soovid summat asetada.

Icon

Summa

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Palun toeta meid!