Tööriistaribad

Järgnev sektsioon annab ülevaate LibreOffice Writeri tööriistaribadest. See kirjeldab LibreOffice'i tööriistaribade vaikesätteid.

Number- ja täpploendite riba

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Joonistusobjekti omaduste riba

Tööriistariba Joonistusobjekti omadused leidub Writeris ja Calcis. Vali menüüst Vaade - Tööriistaribad - Joonistusobjekti omadused. Juhtelemendid on kasutatavad, kui joonistusobjekt on valitud. Vastavalt sellele, kas tegu on tekstidokumendi või arvutustabeliga, on tööriistaribal vaikimisi mõned ikoonid erinevad.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Ilukiri

Ilukirja tööriistariba avaneb siis, kui valitud on ilukirjas loodud objekt.

Vormindusriba

Vormindusriba sisaldab teksti vormindamiseks vajalikke funktsioone.

Vormi juhtelemendid

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Vormi navigeerimisriba

Vormi navigatsiooniriba sisaldab nuppe andmebaasi tabelite redigeerimiseks ja andmete kuva kontrollimiseks. Riba kuvatakse dokumentide, mis sisaldavad andmebaasiga lingitud välju, alaosas.

Paneeliriba

Valitud paneeli korral sisaldabpaneeliriba paneelide vormindamiseks ja paigutamiseks mõeldud tähtsamaid funktsioone.

Pildiriba

Pildiriba sisaldab piltide vormindamiseks ja paigutamiseks mõeldud funktsioone.

Lisamine

Tööriistariba sisaldab mitmeid paneelide, piltide, tabelite ja muude objektide lisamiseks vajalikke funktsioone.

LibreLogo

LibreLogo on lihtne lokaliseeritud Logo-laadne programmeerimiskeskkond, milles saab nn kilpkonna-vektorgraafikaga õpetada arvutit (programmeerimist ja tekstitöötlust), kompaktkirjastamist (DTP) ja graafilist disaini. Vaata lähemalt: http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Kirjakooste tööriistariba

Kirjakooste tööriistariba sisaldab käske, mida on vaja kirjakoosteprotsessi viimaste sammude jaoks.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Tööriistade riba

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Tabeliriba

Tabeliriba sisaldab tabelitega töötamiseks vajalikke funktsioone. See ilmub, kui paigutad kursori mõnda tabelisse.

Tekstiobjektide riba

Sisaldab joonistusobjektis oleva teksti vormindamiseks mõeldud funktsioone. Tekstiobjekti riba ilmub, kui teha joonistusobjektil topeltklõps.

Tööriistade riba

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Palun toeta meid!