Menüüd

Järgnevas sektsioonis on loetletud menüüsid ja dialooge käsitlevad abi teemad.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Redigeerimine

See menüü sisaldab käske aktiivse dokumendi sisu redigeerimiseks.

Vaade

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Lisamine

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Vormindus

See menüü sisaldab dokumendi sisu ja paigutuse vormindamiseks mõeldud käske.

Stiilid

Sisaldab käske tekstidokumendis stiilide rakendamiseks, loomiseks, uuendamiseks, laadimiseks ja haldamiseks.

Tabel

Näitab kõiki tekstidokumendis asuvate tabelite lisamiseks ja redigeerimiseks vajalikke käske.

Vorm

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Tööriistad

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Aken

Sisaldab akende manipuleerimiseks ja kuvamiseks mõeldud käske.

Abi

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!