Menüüd

Järgnevas sektsioonis on loetletud menüüsid ja dialooge käsitlevad abi teemad.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

Need käsud mõjuvad aktiivsele dokumendile, nendega saab avada uue dokumendi või rakenduse sulgeda.

Redigeerimine

See menüü sisaldab käske aktiivse dokumendi sisu redigeerimiseks.

Vaade

See menüü sisaldab käske dokumendi kuva juhtimiseks.

Lisamine

Menüü Lisamine sisaldab käske dokumenti uute elementide lisamiseks. Nende all on mõeldud pilte, multimeediat, diagramme, objekte teistest rakendustest, hüperlinke, märkusi, erimärke, allmärkusi ja sektsioone.

Vormindus

See menüü sisaldab dokumendi sisu ja paigutuse vormindamiseks mõeldud käske.

Stiilid

Sisaldab käske tekstidokumendis stiilide rakendamiseks, loomiseks, uuendamiseks, laadimiseks ja haldamiseks.

Vorm

Sisaldab käske vormi koostamise režiimi aktiveerimiseks, juhtelementide nõustajate käivitamiseks ning tekstidokumenti vormi juhtelementide lisamiseks.

Tabel

Näitab kõiki tekstidokumendis asuvate tabelite lisamiseks ja redigeerimiseks vajalikke käske.

Tööriistad

Sisaldab töövahendeid õigekirja kontrollimiseks ja kujunduselementide lisamiseks dokumendile ning käske menüüde kohandamiseks ja rakenduse sätete muutmiseks.

Aken

Sisaldab akende manipuleerimiseks ja kuvamiseks mõeldud käske.

Abi

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!