Kirjakooste tööriistariba

Kirjakooste tööriistariba sisaldab käske, mida on vaja kirjakoosteprotsessi viimaste sammude jaoks.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Tööriistaribad - Kirjakooste


Kirjakooste nõustaja

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

(Adressaadi number)

Sisesta aadressikirje number, mis vastab adressaadile, kellele saadetava kirja eelvaadet kuvada.

Kasuta kerimisnuppe aadressikirjete läbivaatamiseks.

Adressaat jäetakse kõrvale

Jätab aktiivse adressaadi sellest kirjakoostest välja.

Redigeeri üksikuid dokumente

Loob ühe liidetud dokumendi, kus iga adressaadi kirja vahel on leheküljepiir. Dokument sisaldab adressaatide nimesid ja aadresse, mida saab vastavalt vajadusele muuta.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Palun toeta meid!