Sõnade loendamine

  1. Sõnade ja märkide arvu näidatakse olekuribal.

  2. Kui soovid loendada kogu dokumendi asemel ainult selle ühe osa sõnu, siis vali see tekst.

  3. Lisastatistika (nt märkide arv ilma tühikuteta) nägemiseks tee topeltklõps sõnade arvu väljal olekuribal või vali Tööriistad - Sõnade arv.

Kuidas LibreOffice sõnu loendab?

Üldiselt loetakse sõnaks iga kahe tühiku vaheline märgijada. Sõnu eraldavad ka mõttekriipsud, tabelduskohad, rea- ja lõigupiirid.

Sidekriipsuga sõnad nagu "nii-öelda" või "aeg-ajalt" lähevad arvesse ühe sõnana, samuti kaldkriipsuga sõnapaarid nagu "ja/või". Seevastu mõttekriipsuga (ja nn kuni-kriipsuga) eraldatud sõnapaarid loetakse eri sõnadeks, nt "Tallinna–Tartu maantee" on kolm sõna.

Sõnaks loetase ka tähtede, numbrite ja erimärkide kombinatsioon. Nii loetaks järgnevas tekstis kokku neli sõna: abc123 1,23 "€" http://www.näidis.ee.

Kohandatud märgi lisamiseks sõnade eraldajate hulka vali - LibreOffice Writer - Üldine ning lisa soovitud märk väljale Täiendavad eraldajad.

Nõuande ikoon

Kui soovid veel veidi arvandmeid dokumendi kohta, vali Fail - Omadused - Statistika.


Fail - Omadused - Statistika

Palun toeta meid!