Sõnade lõpetamise häälestamine tekstidokumentides

Kui sulle meeldib, et LibreOffice lõpetab automaatselt sageli kasutatud sõnad, saad selle käitumise häälestamist täiendavalt kohandada. Soovi korral saad lisaks salvestada kogutud sõnade praeguse loendi, et seda saaks järgmise seansi ajal kasutada.

Sõnalõpetuse häälestamiseks vali Tööriistad - Automaatkorrektuuri sätted - Sõnade lõpetamine ja vali üks järgmistest sätetest.

Täiendava tühikumärgi lisamine

Vali Tühiku lisamine.

Märkuse ikoon

Tühik lisatakse automaatselt lõpetatud sõna järele, kui kirjutad järgmise sõna esimese tähe. Tühikut ei lisata, kui järgmine märk on eraldaja, näiteks punkt või reavahetus.


Kinnitusklahvi määramine

Vali loendiväljal Kinnitusklahv klahv, millega soovitatud sõnu kinnitada.

Märkide miinimumarvu valimine

Määra välja Min. sõnapikkus abil sõna märkide miinimumarv, mille korral sõna kogutakse loendisse.

Kogutud sõnade arvu valimine

Keela säte Eemalda loendist dokumendi sulgemisel dokumendist kogutud sõnad.

Nüüd saab loendit kasutada ka teiste avatud või avatavate dokumentide korral. Pärast viimase LibreOffice-i dokumendi sulgemist sõnade loend kustutatakse.

Kui ruut on märgitud, saab loendit kasutada vaid seni, kuni on avatud praegune dokument.

Kui soovid sõnade loendit kasutada ka hiljem kui aktiivses LibreOffice'i seansis, salvesta see dokumendina, nagu kirjeldatakse järgmises osas.

Sõnaloendi kasutamine tulevastes seanssides

Märkuse ikoon

Kui automaatne õigekirjakontroll on sisse lülitatud, siis kogutakse ainult sõnu, mille õigekirjakontroll õigeks tunnistab.


Kasuta sõnaloendit teatud tehniliste terminite jaoks, mis sinu eest automaatselt lõpetatakse.

  1. Ava tekstidokument, mis sisaldab termineid, mida soovid sõnade lõpetamisel kasutada.

    Sõnade lõpetamise funktsioon kogub sõnad.

  2. Vali loendis kõik või mõned sõnad.

  3. Kopeeri klahvikombinatsiooniga +C kõik valitud sõnad lõikepuhvrisse. Aseta lõikepuhvri sisu uude dokumenti ja salvesta see. Nii tekib kogutud sõnade viiteloend.

    Hiljem saad avada viiteloendi ja koguda sõnad automaatselt. Nii käivitatakse sõnalõpetuse funktsioon määratud sõnakogumiga.

Palun toeta meid!