Liikumine ja valimine klaviatuuri abil

Ka klaviatuuri abil on võimalik dokumendis liikuda ja teksti valida.

Klahv

Funktsioon

Koos

Nool vasakule või paremale

Liigutab kursorit ühe märgi võrra vasakule või paremale.

Liigutab kursorit ühe sõna võrra vasakule või paremale.

Nool üles või alla

Liigutab kursorit ühe rea võrra üles või alla.

() Liigutab praeguse lõigu üles- või allapoole.

Home

Liigutab kursori aktiivse rea algusesse.

Liigutab kursori dokumendi algusesse.

Home

(tabelis)

Liigutab kursori aktiivse lahtri sisu algusesse.

Liigutab kursori lahtri sisu algusesse. Kursori liigutamiseks tabeli esimesse lahtrisse vajuta veel kord. Kursori liigutamiseks dokumendi algusesse vajuta veel kord.

End

Liigutab kursori aktiivse rea lõppu.

Liigutab kursori dokumendi lõppu.

End

(tabelis)

Liigutab kursori aktiivse lahtri sisu algusesse.

Liigutab kursori lahtri sisu lõppu. Kursori liigutamiseks tabeli viimasesse lahtrisse vajuta veel kord. Kursori liigutamiseks dokumendi lõppu vajuta veel kord.

PgUp

Kerib ühe lehekülje võrra üles.

Liigutab kursori dokumendi päisesse

PgDn

Kerib ühe rea võrra alla.

Liigutab kursori lehekülje jalusesse.


Palun toeta meid!