Otsese kursori kasutamine

Otsene kursor võimaldab sisestada teksti leheküljel suvalisse kohta.

Otsese kursori käitumise määramiseks vali - LibreOffice Writer - Vormindusvahendid.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon.

  2. Klõpsa tekstidokumendi tühjal alal. Hiirekursor kajastab joondust, mida kasutatakse kirjutatava teksti puhul:

    Icon Align left

    Icon Centered

    Icon Align right

  3. Kirjuta tekst. LibreOffice lisab automaatselt vajaliku arvu tühje ridu ning kui nii on määratud, siis ka tabeldusmärke ja tühikuid.

Palun toeta meid!