Teksti tähesuuruse muutmine

Võimalik on muuta teksti tähesuurust, vormindada tekst kapiteelkirjas (väikesed suurtähed) või muuta valitud tekstis iga sõna esitäht suureks.

Märkuse ikoon

Kui rakendad tekstile vorminduse Vormindus - Märk abil, jääb tekst samaks, kuid see kuvatakse erineval viisil. Kui valid Vormindus - Tekst või Vormindus - Tekst - Tähesuurus, muudetakse teksti püsivalt.


Teksti suurtähtedeks muutmine

 1. Vali tekst, mida soovid suurtähtedega kirjutatuks muuta.

 2. Tee üht järgmistest:

  Vali Vormindus - Tekst - Suurtähed.

  Vali Vormindus - Märk, klõpsa kaardil Fondiefektid ja seejärel vali tähesuuruseefekti väljal sobiv tüüp. "Suurtähed" muudab kõik tähed suurtähtedeks. "Esisuurtähed" muudab iga sõna esimese tähe suurtäheks. "Kapiteelkiri" muudab kõik tähed suurtähtedeks, kuid vähendatud fondisuurusega.

Teksti väiketähtedeks muutmine

 1. Vali tekst, mida soovid väiketähtedega kirjutatuks muuta.

 2. Tee üht järgmistest:

  Vali Vormindus - Tekst - Väiketähed.

  Vali Vormindus - Märk, klõpsa kaardil Fondiefektid ja seejärel vali tähesuuruseefekti väljal tüübiks "Väiketähed".

Teksti rõhutamine

Palun toeta meid!