Mallid ja stiilid

Mall on dokument, mis sisaldab teatud vormindusstiile, pilte, tabeleid, objekte ja muud teavet. Malli kasutatakse alusena teiste dokumentide loomisel. Näiteks võib dokumendis määrata kindlaks lõigu- ja märgistiilid, salvestada dokumendi mallina ning seejärel kasutada malli samade stiilidega uue dokumendi loomiseks.

Kui pole teisiti määratud, on iga LibreOffice'i uue tekstidokumendi aluseks vaikemall.

LibreOffice'il on mitu valmismalli, mille alusel saab luua erinevat laadi dokumente, näiteks ärikirju.

Teisest dokumendist või mallist pärit stiilide kasutamine

Leheküljestiili loomine aktiivse lehekülje põhjal

Stiilide rakendamine vorminduse valamisreĹľiimis

Uute stiilide loomine valikutest

Vaikemallide muutmine

Palun toeta meid!