Lahtrite ühendamine ja tükeldamine

Kõrvuti asuvate lahtrite valimisel võib need ühendada üheks lahtriks. Samuti võib valida lahtri ja jagada selle eraldi lahtriteks.

Lahtrite ühendamiseks

  1. Vali kõrvuti asetsevad lahtrid.

  2. Vali Tabel - Ühenda lahtrid.

Lahtrite tükeldamiseks

  1. Aseta kursor lahtrisse, mida soovid tükeldada.

  2. Vali Tabel - Tükelda lahtrid.

    Dialoog võimaldab tükeldada lahtri kaheks või enamaks lahtriks nii rõht- kui püstsuunas.

Palun toeta meid!