Teksti vormindamine sisestamise ajal

Paksu kirja rakendamine

 1. Vali tekst, mida soovid vormindada.

 2. Vajuta +B.

  Samuti võib vajutada +B, kirjutada teksti, mida soovid rasvaselt vormindada, ning lõpetamiseks vajutada uuesti +B.

Kaldkirja rakendamine

 1. Vali tekst, mida soovid vormindada.

 2. Vajuta +I.

  Samuti võib vajutada +I, sisestada teksti, mida soovid kaldkirja vormindada, ning lõpetamiseks vajutada uuesti +I.

Allajoonimise rakendamine

 1. Vali tekst, mida soovid alla joonida.

 2. Vajuta +U.

  Samuti võib vajutada +U, sisestada teksti, mida soovid alla joonida, ning lõpetamiseks vajutada uuesti +U.

Teksti muutmine üla- või alakirjaks

Tekstidokumentide kiirklahvid

LibreOffice'i kiirklahvid]

Palun toeta meid!