Ristviidete muutmine

  1. Klõpsa ristviite ees, mida soovid muuta.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Vali Redigeerimine - Väljad.

  3. Määra soovitud sätted ja klõpsa Sobib.

Nõuande ikoon

Kasuta dialoogis Väljade redigeerimine noolenuppe praeguses dokumendi ristviidetes sirvimiseks.


Palun toeta meid!