Lehekülje eelvaate vaatamine enne printimist

  1. Choose File - Print Preview.

  2. Use the zoom icons on the Print Preview bar to reduce or enlarge the view of the page.

    Nõuande ikoon

    Dokumendi väiksema suurusega printimiseks määra printimissätted dialoogi Fail - Printimine kaardilehel Lehekülje paigutus.


  3. Use the arrow keys or the arrow icons on the Print Preview bar to scroll through the document.

Palun toeta meid!