Brošüüri printimine

Writeri dokumendi võib printida brošüüri ehk voldikuna. Sel juhul prinditakse kaks lehekülge paberi mõlemale poolele, nii et paberit kokku voltides saab seda otsekui raamatut lugeda.

Dokumendi loomisel, mida soovid printida brošüürina, kasuta lehekülgedel püstpaigutust. Writer rakendab dokumendi printimisel brošüüripaigutust.

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

Brošüüri printimine

  1. Vali Fail - Prindi.

  2. Klõpsa dialoogis Printimine nupul Omadused.

  3. Määra printeri omaduste dialoogis paberile rõhtpaigutus.

Nõuande ikoon

Kui printer võimaldab dupleksprintimist, siis tuleb seepärast, et brošüür prinditakse alati rõhtpaigutusega, printeri omaduste dialoogis valida "kahepoolne - lühem külg".


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

Kui püstpaigutusega dokument prinditakse rõhtpaigutusega lehele, siis vastastikku asuvad brošüüri leheküljed prinditakse kõrvuti. Kui sul on kahepoolset printimist võimaldav printer, siis saab dokumendi hõlpsasti printida välja brošüürina nii, et hiljem ei ole vaja lehti sorteerida. Kui printer prindib ainult ühele poolele, siis võib esmalt trükkida välja ühe poole lehed, märkides eelnevalt "Esiküljed / parempoolsed / paaritud leheküljed", seejärel tuleb pöörata paberipakk ümber ja trükkida välja teise poole lehed, märkides eelnevalt "Tagaküljed / vasakpoolsed / paarisleheküljed".

Märkuse ikoon

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Palun toeta meid!