Brošüüri printimine

Writeri dokumendi võib printida brošüüri ehk voldikuna. Sel juhul prinditakse kaks lehekülge paberi mõlemale poolele, nii et paberit kokku voltides saab seda otsekui raamatut lugeda.

Dokumendi loomisel, mida soovid printida brošüürina, kasuta lehekülgedel püstpaigutust. Writer rakendab dokumendi printimisel brošüüripaigutust.

Brošüüri printimine

  1. Vali Fail - Prindi.

  2. Klõpsa dialoogis Printimine nupul Omadused.

  3. Määra printeri omaduste dialoogis paberile rõhtpaigutus.

Nõuande ikoon

Kui printer võimaldab dupleksprintimist, siis tuleb seepärast, et brošüür prinditakse alati rõhtpaigutusega, printeri omaduste dialoogis valida "kahepoolne - lühem külg".


  1. Naase dialoogi Printimine ja klõpsa nupul Lehekülje paigutus.

  2. Vali Brošüür.

  3. Printeri korral, mis prindib automaatselt lehekülje mõlemale poolele, vali säte "Kõik leheküljed".

  1. Klõpsa Sobib.

Kui püstpaigutusega dokument prinditakse rõhtpaigutusega lehele, siis vastastikku asuvad brošüüri leheküljed prinditakse kõrvuti. Kui sul on kahepoolset printimist võimaldav printer, siis saab dokumendi hõlpsasti printida välja brošüürina nii, et hiljem ei ole vaja lehti sorteerida. Kui printer prindib ainult ühele poolele, siis võib esmalt trükkida välja ühe poole lehed, märkides eelnevalt "Esiküljed / parempoolsed / paaritud leheküljed", seejärel tuleb pöörata paberipakk ümber ja trükkida välja teise poole lehed, märkides eelnevalt "Tagaküljed / vasakpoolsed / paarisleheküljed".

Märkuse ikoon

Kui LibreOffice prindib leheküljed vales järjekorras, ava kaardileht Sätted, märgi ruut Prindi leheküljed vastupidises järjekorras ja prindi dokument uuesti.


Palun toeta meid!