Lehekülje suuna muutmine

Kõik Writeri tekstidokumentide leheküljeomadused (nt lehe suund) määratakse leheküljestiilide poolt. Vaikimisi kasutab uus tekstidokument kõigi lehekülgede jaoks "Vaikimisi leheküljestiili". Kui avad olemasoleva tekstidokumendi, võib erinevatele lehekülgedele olla rakendatud eri leheküljestiile.

On oluline teada, et lehekülje omaduste muutmisel rakendatakse muudatused ainult lehekülgedele, mis kasutavad sama leheküljestiili. Aktiivse leheküljestiili nime kuvatakse akna allservas asuval olekuribal.

Kõigi lehekülgede suuna muutmine

Kui dokument sisaldab ainult üht leheküljestiili kasutavaid lehekülgi, saab lehekülje omadusi muuta otse:

 1. Vali Vormindus - Leheküljestiil.

 2. Klõpsa sakil Lehekülg.

 3. Vali jaotises Paberi formaat suunaks "Püstpaigutus" või "Rõhtpaigutus".

 4. Klõpsa Sobib.

Vaid mõne lehekülje suuna muutmine

LibreOffice kasutab dokumendis lehekülgede suuna määramiseks leheküljestiile. Leheküljestiilid määravad ka muid lehekülje omadusi (nt veerised, päised ja jalused). Võid muuta aktiivse dokumendi "Vaikimisi leheküljestiili" või luua omamääratud leheküljestiilid ja need teksti soovitud osadele rakendada.

Selle abilehe lõpus on täpsemalt juttu leheküljestiilide mõjualast. Kui sa pole kindel, et mõistad leheküljestiilide otstarvet, loe palun seda lõiku lehekülje lõpus.

note

Erinevalt märgi- ja lõigustiilidest puudub leheküljestiilidel hierarhia. Sa võid luua uue leheküljestiili, mis põhineb olemasoleva stiili omadustel, aga kui sa hiljem muudad lähtestiili, ei kandu need muudatused üle loodud leheküljestiilile.


Kõikide sama leheküljestiiliga lehekülgede suuna muutmiseks on kõigepealt vaja luua leheküljestiil ja seejärel see rakendada:

 1. Vali Vaade - Stiilid.

 2. Klõpsa ikoonil Leheküljestiilid.

 3. Tee paremklõps mõnel leheküljestiilil ja vali Uus. Uue leheküljestiili algsed omadused pärinevad valitud leheküljestiililt.

 4. Sisesta kaardil Korraldaja väljale Nimi loodava leheküljestiili nimi (nt "Minu rõhtpaigutus").

 5. Vali väljal Järgmine stiil leheküljestiil, mis tuleks rakendada leheküljele, mis järgneb uue stiiliga leheküljele. Vaata ka selle abilehe lõpus olevat jaotist leheküljestiilide mõjuala kohta.

 6. Klõpsa sakil Lehekülg.

 7. Vali jaotises Paberi formaat suunaks "Püstpaigutus" või "Rõhtpaigutus".

 8. Klõpsa Sobib.

Nüüd oled loonud leheküljestiili nimega "Minu rõhtpaigutus". Selle rakendamiseks tee topeltklõps leheküljestiilil "Minu rõhtpaigutus" stiilide aknas. Leheküljestiil määratakse leheküljestiilide praeguse mõjuala kõigile lehekülgedele. Kui määrasid erineva "järgmise stiili", muudetakse vaid leheküljestiilide praeguse mõjuala esimest lehekülge.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

Leheküljestiilide mõjuala

Vajalik on tunda leheküljestiilide kasutamise mõjuala LibreOffice'is. Millistele lehekülgedele dokumendis mõjub leheküljestiili redigeerimine?

Ühe lehekülje pikkused stiilid

Võimalik on luua leheküljestiile, mis kehtivad korraga vaid ühele leheküljele. Selline on näiteks stiil "Esimene lehekülg". Selle omaduse määramiseks vali Vormindus - Leheküljestiil - kaart Korraldaja ja määra järgmiseks stiiliks mõni muu leheküljestiil.

Ühe lehekülje pikkune stiil hõlmab ala eelneva leheküljestiili lõpust kuni järgmise leheküljepiirini. Järgmine leheküljepiir tekib automaatselt, kui tekstivoog ulatub järgmisele leheküljele, seda nimetatakse mõnikord ka "pehmeks leheküljepiiriks". Alternatiivina võib lisada manuaalse leheküljepiiri.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Käsitsi määratava ulatusega leheküljestiilid

"Vaikimisi leheküljestiilile" pole erinevat järgmist stiili määratud (vt Vormindus - Leheküljestiil - kaart Korraldaja) - sellele järgneb samuti "Vaikimisi leheküljestiil". Kõikide sama järgmise leheküljestiiliga leheküljestiilide mõjuala võib olla mitu lehekülge. Selliste leheküljestiilide mõjuala alguse ja lõpu määravad "stiiliga leheküljepiirid". Kõik leheküljed, mis jäävad kahe sellise leheküljepiiri vahele, kasutavad sama leheküljestiili.

"Stiiliga leheküljepiiri" saab lisada käsitsi kursori asukohta, samuti võib "stiiliga leheküljepiiri" omaduse määrata lõigule või lõigustiilile.

Kasuta üht järgnevatest käskudest:

Päised ja jalused

Leheküljestiili loomine aktiivse lehekülje põhjal

Peatüki nime ja numbri lisamine päisesse või jalusesse

Päiste ja jaluste vormindamine

Palun toeta meid!