Leheküljenumbrid

Writeris on leheküljenumber väli, mille saab soovi korral teksti lisada.

Leheküljenumbrite lisamine

Leheküljenumbri lisamiseks praegusse asukohta vali Lisamine - Väljad - Leheküljenumber.

tip

Kui näed ootuspärase numbri asemel teksti "Leheküljenumber", vali Vaade - Väljade nimed ().


Need väljad muudavad aga asukohta, kui teksti lisada või eemaldada. Seepärast on parem lisada leheküljenumber päisesse või jalusesse, kus see asub alati ühes kindlas kohas ning kordub leheküljelt leheküljele.

Kõigile praeguse leheküljestiiliga lehekülgedele päise või jaluse lisamiseks vali Lisamine - Päised ja jalused - Päis - (leheküljestiili nimi) või Lisamine - Päised ja jalused - Jalus - (leheküljestiili nimi).

Alustamine kindla leheküljenumbriga

Leheküljenumbreid saab mitut moodi vormindada. Oletame, et kirjutad dokumenti, mis peab algama leheküljega 12.

 1. Klõpsa dokumendi esimese lõigu sees.

 2. Vali Vormindus - Lõik - kaart Tekstivoog.

 3. Märgi jaotises Piirid ruut Lisatakse, seejärel selle all ruut Leheküljestiiliga ja siis ruut Leheküljenumber. Sisesta soovitud algusnumber (nt 12) ja klõpsa Sobib.

Märkuse ikoon

Uus leheküljenumber on lehekülje esimese lõigu atribuut.


Leheküljenumbri arvuvormingu määramine

Oletame, et soovid lehekülgedele Rooma numbreid I, II, III, IV jne.

 1. Selleks tee topeltklõps leheküljenumbri väljal või vahetult selle ees. Kuvatakse dialoog Väljade redigeerimine.

 2. Vali soovitud arvuvorming (nt "Rooma (I II III)") ja klõpsa Sobib.

Päistes ja jalustes erinevates arvuvormingutes leheküljenumbrite kasutamine

Oletame, et teatud lehekülgedel on vaja kasutada Rooma numbreid, ülejäänutel aga mingit muud stiili.

Writeris peab selleks kasutama erinevaid leheküljestiile. Esimesel leheküljestiilil on jalus, mille leheküljenumbri väli on vormindatud Rooma numbritena, järgmisel leheküljestiilil on leheküljenumbri väli, mis on vormindatud nt araabia numbritena.

Mõlemad leheküljestiilid tuleb eraldada leheküljepiiriga. Writeris saad kasutada nii automaatseid leheküljepiire kui ka käsitsi sisestatud (ehk manuaalseid) leheküljepiire.

Parim lahendus sõltub dokumendist: kas kasutada leheküljestiilide vahel manuaalselt lisatud leheküljepiiri või automaatset stiilivahetust. Näiteks kui vajad vaid ühte tiitellehte, millel on teistest lehekülgedest erinev stiil, on lihtne kasutada automaatset meetodit.

Esimesele leheküljele erineva leheküljestiili rakendamine

 1. Klõpsa dokumendi esimesel leheküljel.

 2. Vali Vaade - Stiilid ().

 3. Klõpsa stiilide aknas ikoonil Leheküljestiilid.

 4. Tee topeltklõps stiilil "Esimene lehekülg".

Nüüd on tiitellehel stiil "Esimene lehekülg" ning järgmistel lehekülgedel automaatselt stiil "Vaikimisi leheküljestiil".

Seejärel saad näiteks lisada jaluse vaid "Vaikimisi leheküljestiili" jaoks või lisada jalused küll mõlema leheküljestiili jaoks, kuid erinevalt vormindatud leheküljenumbriväljadega.

Käsitsi lisatud leheküljestiili muudatuse rakendamine

 1. Klõpsa esimese lõigu alguses leheküljel, millele erinev leheküljestiil rakendada tuleks.

 2. Vali Lisamine - Muud piirid - Manuaalne piir. Avaneb dialoog Piiri lisamine.

 3. Vali loendiväljal soovitud leheküljestiil. Soovi korral saad määrata ka uue leheküljenumbri. Klõpsa Sobib.

Valitud leheküljestiili kasutatakse alates praegusest lõigust kuni järgmise leheküljepiirini, millele on määratud stiil. Võibolla tuleb esmalt uus leheküljestiil luua.

Leheküljenumbri lisamine jalusesse

Päised ja jalused

Erinevad leheküljestiilid vasak- ja parempoolsetel lehekülgedel

Leheküljestiili loomine aktiivse lehekülje põhjal

Peatüki nime ja numbri lisamine päisesse või jalusesse

Päiste ja jaluste vormindamine

Palun toeta meid!