Arvude tuvastamise sisse- ja väljalülitamine tabelites

LibreOffice can automatically recognize numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format. Use Table - Number Format to change the display of the entered value.

Kui sisestatud arvu ei tuvastata, määratakse arvuvormingu kategooriaks tekst ja sisestatud arvu kuvatakse muutmata kujul.

Kui Arvude tuvastamine ei ole sisse lülitatud, salvestatakse arvud tekstina ja joondatakse vaikimisi vasakule.

To enable or disable this feature, do one of the following:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date or number into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Tabelid

Palun toeta meid!