Arvude tuvastamise sisse- ja väljalülitamine tabelites

LibreOffice oskab tabelisse sisestatud arve ja kuupäevi automaatselt tuvastada. Tuvastamine toimub vastavalt operatsioonisüsteemi jaoks määratud regioonisätetele.

Tee üht järgmistest:

- LibreOffice Writer - Tabelid

Palun toeta meid!