Arvude tuvastamise sisse- ja väljalülitamine tabelites

LibreOffice oskab tabelisse sisestatud arve ja kuupäevi automaatselt tuvastada. Tuvastamine toimub vastavalt operatsioonisüsteemi jaoks määratud regioonisätetele.

Tee üht järgmistest:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Tabelid

Palun toeta meid!