Juhised LibreOffice Writeri kasutamiseks

LibreOffice'i üldisi teemasid sisaldavatel abilehekülgedel on juhised, mis kehtivad kõikide moodulite kohta, näiteks akende ja menüüde kasutamine, LibreOffice'i kohandamine, andmeallikad, Galerii ja objektide lohistamine.

Kui vajad abi mõne teise mooduli kohta, siis vali vastav moodul navigatsiooniala ülaservas olevast rippmenüüst.

Teksti sisestamine ja vormindamine

LisamisreĹľiimi ja ĂĽlekirjutusreĹľiimi vahel lĂĽlitumine

Otsese kursori kasutamine

Liikumine ja valimine klaviatuuri abil

Erimärkide lisamine

Sõnade lõpetamine tekstidokumentides

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Teksti vormindamine sisestamise ajal

Teksti rõhutamine

Teksti värvi muutmine

Teksti pööramine

Paneeli kasutamine teksti joondamiseks lehekĂĽlje keskele

Lõikude taane

Lehekülje ääriste määramine

Lõigu ääriste määramine

Tabelite ja tabelilahtrite ääriste määramine

Objektide ääriste määramine

Teksti muutmine üla- või alakirjaks

Teksti tähesuuruse muutmine

Teksti liigutamine ja kopeerimine dokumentides

Fondi atribuutide lähtestamine

PeatĂĽkkide nummerdamine

PeatĂĽkkide korraldamine Navigaatoris

Hüppamine konkreetsele järjehoidjale

Sektsioonide kasutamine

Sektsioonide lisamine

Sektsioonide redigeerimine

Vorminduse kopeerimine

Mallid ja stiilid

Uute stiilide loomine valikutest

Stiilide rakendamine vorminduse valamisreĹľiimis

Uute stiilide loomine valikutest

Teisest dokumendist või mallist pärit stiilide kasutamine

Dokumendimallide loomine

Vaikemallide muutmine

Range paigutusega printimine

Muudatuste kuvamine ja salvestamine

Teksti automaatne sisestamine ja vormindamine

Automaatkorrektuuri väljalülitamine

Nummerdatud või täpploendite loomine kirjutamisel

Automaatne õigekirjakontroll

Automaatteksti kasutamine

Automaatkorrektuuri loendisse erandite lisamine

Erinevad lehekĂĽljestiilid vasak- ja parempoolsetel lehekĂĽlgedel

Üksikute lõikude täppide ja nummerduse väljalülitamine

Reavahetuste eemaldamine

Stiilide kasutamine, lehekülgede nummerdamine ja väljade kasutamine

LehekĂĽljenumbrid

LehekĂĽlje suuna muutmine

LehekĂĽlje tausta muutmine

Stiilide rakendamine vorminduse valamisreĹľiimis

Uute stiilide loomine valikutest

Uute stiilide loomine valikutest

Otsese vorminduse tĂĽhistamine dokumendis

Päiste ja jaluste vormindamine

HĂĽperlinkide lisamine

Nummerdusvahemike kirjeldamine

LehekĂĽljepiiride lisamine ja kustutamine

LehekĂĽljestiilide loomine ja rakendamine

Väljad

Sisestusväljade lisamine

Isikuandmete kasutamine väljadel või tingimustes

Välja teisendamine tekstiks

Fikseeritud või muutuva väärtusega kuupäevavälja lisamine

Tabelite redigeerimine tekstis

Tabelite, ridade ja veergude valimine

Tabelite lisamine

Tabeli või tabeli sisu kustutamine

Arvutused tekstidokumentides

Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Arvutuse teostamine ja tulemuse esitamine erinevates tabelites

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Tabelilahtrite jada summa arvutamine

Teksti lisamine tabeli ette lehekĂĽlje alguses

Lahtrite ĂĽhendamine ja tĂĽkeldamine

Tabeli päise kordamine uuel leheküljel

Tekstitabeli ridade ja veergude suuruse muutmine

Tabeli ridade ja veergude redigeerimine klaviatuuri abil

Arvutustabeli alade kopeerimine tekstidokumentidesse

Reapiiride lisamine lahtritesse

Pildid, joonistused, lõikepildid, ilukirjad

Objektide paigutamine

Pealdiste kasutamine

PeatĂĽkkide nummerduse lisamine pealdistele

Teksti kujundamine ilukirjaga

Piltide lisamine

Bittrastrite lisamine, redigeerimine ja salvestamine

Pildi lisamine failist

Piltide lisamine LibreOffice Draw'st või Impressist

Piltide lisamine galeriist lohistades

Skaneeritud pildi lisamine

Calc'i diagrammi lisamine tekstidokumenti

Teksti animeerimine

Teksti pööramine

Piltide ja värvide määramine lehekülje taustaks (vesimärgid)

Sisukord, register

Põhi- ja alamdokumendid

Registri või sisukorra kirjete kirjeldamine

Registrite ja sisukordade värskendamine, redigeerimine ning kustutamine

Registri või sisukorra kirjete redigeerimine ja kustutamine

Registrite ja sisukordade vormindamine

Sisukorra loomine

Tähestikuliste registrite loomine

Bibliograafia loomine

Kasutaja määratud registrid

Mitut dokumenti hõlmavad registrid

Tekstidokumentide Navigaator

Päised, nummerdustüübid

Nummerdamine ja nummerdusstiilid

Täppide lisamine

Nummerduse lisamine

PeatĂĽkkide nummerdamine

Nummerdatud või täpploendite loomine kirjutamisel

Pealdiste kasutamine

PeatĂĽkkide nummerduse lisamine pealdistele

Nummerdusvahemike kirjeldamine

Põhi- ja alamdokumendid

Changing the Chapter Level of Numbered and Bulleted Lists

Numberloendite kombineerimine

Nummerduse muutmine nummerdatud loendis

Üksikute lõikude täppide ja nummerduse väljalülitamine

Reanumbrite lisamine

Päised, jalused, allmärkused

Päised ja jalused

LehekĂĽljenumbri lisamine jalusesse

Peatüki nime ja numbri lisamine päisesse või jalusesse

Erinevate päiste ja jaluste kirjeldamine

Päiste ja jaluste vormindamine

Allmärkuste ja lõpumärkuste lisamine ning redigeerimine

Vahed allmärkuste vahel

Teiste objektide redigeerimine tekstidokumendis

Objektide paigutamine

Nummerdatud või täpploendite loomine kirjutamisel

Pealdiste kasutamine

PeatĂĽkkide nummerduse lisamine pealdistele

Joonte lisamine teksti

Joonestiilide rakendamine tööriistariba abil

Jooneotsade kirjeldamine

Joonestiilide kirjeldamine

Inserting, Editing, and Linking Frames

Õigekirjakontroll, sõnastikud, poolitus

Ă•igekirja ja grammatika kontroll

Automaatne õigekirjakontroll

Automaatkorrektuuri loendisse erandite lisamine

Sõnade eemaldamine kasutaja määratud sõnastikust

Poolitamine

Tesaurus

TĂĽĂĽpkirjad, sildid ja visiitkaardid

TĂĽĂĽpkirja loomine

Siltide ja visiitkaartide loomine ning printimine

Aadressisiltide printimine

Tingimuslik tekst

Tingimuslik tekst lehekĂĽlgede loendamisel

Dokumentidega töötamine

Brošüüri printimine

Põhi- ja alamdokumendid

LehekĂĽlje eelvaate vaatamine enne printimist

Printimine vähendatud andmetega

Mitme lehekĂĽlje printimine ĂĽhele lehele

Printimine vastupidises järjestuses

Printeri paberisalvede valimine

Tekstidokumentide salvestamine HTML-vormingus

Kogu tekstidokumendi lisamine

Dokumentide salvestamine teistesse vormingutesse

Teistes vormingutes dokumentide avamine

Dokumendi saatmine e-kirjana

Töökataloogi muutmine

Mitmesugust

Kiirklahvide kasutamine (LibreOffice Writeri hõlbustus)

Automaatteksti kasutamine

Nutikate siltide kasutamine

Fakside saatmine ja LibreOffice'i häälestamine faksimiseks

Sisu asetamine erivormingus

Leheküljestiili loomine aktiivse lehekülje põhjal

Tingimuslik tekst

Tingimuslik tekst lehekĂĽlgede loendamisel

Teksti liigutamine ja kopeerimine dokumentides

Teksti peitmine

Peidetud teksti kuvamine

Mitteprinditava teksti loomine

HĂĽperlinkide lisamine Navigaatori abil

Tekstidokumentide Navigaator

Akende dokkimine ja suuruse muutmine

Arvude tuvastamise sisse- ja väljalülitamine tabelites

LehekĂĽlje eelvaate vaatamine enne printimist

Mitme lehekĂĽlje printimine ĂĽhele lehele

Printeri paberisalvede valimine

Ristviidete lisamine

Using Regular Expressions in Text Searches

Tekstidokumentide salvestamine HTML-vormingus

Teksti vormindamine sisestamise ajal

Otsese kursori kasutamine

Inserting, Editing, and Linking Frames

Kogu tekstidokumendi lisamine

Sõnade loendamine

Teksti mähkimine ümber objektide

Makro salvestamine

Palun toeta meid!