Calc'i diagrammi lisamine tekstidokumenti

Tekstidokumenti saab lisada diagrammi koopia, mida ei uuendata, kui muudad diagrammi andmeid arvutustabelis.

  1. Ava tekstidokument, kuhu soovid diagrammi kopeerida.

  2. Ava arvutustabel, mille diagrammi soovid kopeerida.

  3. Klõpsa arvutustabelis diagrammil. Ilmub kaheksa pidet.

  4. Lohista diagramm arvutustabelist tekstidokumenti.

Tekstidokumendis saab diagrammi suurust muuta ja seda liigutada nagu iga muud objekti. Diagrammi andmete redigeerimiseks tee diagrammil topeltklõps.

Piltide lisamine

Pildi lisamine failist

Piltide lisamine galeriist lohistades

Skaneeritud pildi lisamine

Piltide lisamine LibreOffice Draw'st või Impressist

Graafiliste objektide redigeerimine

Palun toeta meid!