Calc'i diagrammi lisamine tekstidokumenti

Tekstidokumenti saab lisada diagrammi koopia, mida ei uuendata, kui muudad diagrammi andmeid arvutustabelis.

  1. Ava tekstidokument, kuhu soovid diagrammi kopeerida.

  2. Ava arvutustabel, mille diagrammi soovid kopeerida.

  3. Klõpsa arvutustabelis diagrammil. Ilmub kaheksa pidet.

  4. Lohista diagramm arvutustabelist tekstidokumenti.

Tekstidokumendis saab diagrammi suurust muuta ja seda liigutada nagu iga muud objekti. Diagrammi andmete redigeerimiseks tee diagrammil topeltklõps.

Palun toeta meid!