Mitut dokumenti hõlmavad registrid

Mitut dokumenti hõlmava registri loomiseks on mitmeid võimalusi:

Sisukorra loomine

Registri või sisukorra kirjete kirjeldamine

Registrite ja sisukordade värskendamine, redigeerimine ning kustutamine

Registrite ja sisukordade vormindamine

Registri või sisukorra kirjete redigeerimine ja kustutamine

Tähestikuliste registrite loomine

Kasutaja määratud registrid

Bibliograafia loomine

Palun toeta meid!