Registri või sisukorra kirjete redigeerimine ja kustutamine

Registrikirjed lisatakse dokumenti väljadena. Dokuemdni väljade kuvamiseks vali Vaade ja veendu, et ruut Väljade varjustus on märgitud.

  1. Aseta kursor dokumendis otse registri kirje ette.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

Dokumendi registrikirjete vahel liikumiseks klõpsa dialoogiaknas Registrikirje redigeerimine dialog järgmise või eelmise kirje nupul.

Sisukorra loomine

Registri või sisukorra kirjete kirjeldamine

Registrite ja sisukordade värskendamine, redigeerimine ning kustutamine

Registrite ja sisukordade vormindamine

Tähestikuliste registrite loomine

Kasutaja määratud registrid

Bibliograafia loomine

Mitut dokumenti hõlmavad registrid

Palun toeta meid!