Lõikude taane

Märkuse ikoon

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Võimalik on muuta aktiivse lõigu, kõikide valitud lõikude ja lõigustiili taandeid.

Nõuande ikoon

Võimalik on ka määrata taandeid joonlaua abil. Joonlaua kuvamiseks vali Vaade - Joonlaud.


Taandeid arvutatakse lehekülje vask- ja parempoolse veerise suhtes. Kui soovid, et lõik ületaks veerisepiiri, sisesta negatiivne väärtus.

Taanded on sõltuvalt kirjutussuunast erinevad. Näiteks vaata taandeväärtust Enne teksti vasakult-paremalt keeltes. Lõigu vasakserv on taandatud lehekülje vasakveerise suhtes. Paremalt-vasakule keeltes on lõigu paremserv taandatud lehekülje paremveerise suhtes.

Taandega lõigu jaoks sisesta väljale Teksti ees positiivne ja väljale Esimese rea ees negatiivne väärtus.

Vormindus - Lõik - Taanded ja vahed

Joonlaudade kasutamine

Mallid ja stiilid

Palun toeta meid!