Päised ja jalused

Päised ja jalused on alad lehekülje ülemisel ja alumisel veerisel, kuhu saab lisada teksti või pilte. Päised ja jalused lisanduvad aktiivsele leheküljestiilile. Kõik sama stiili kasutavad leheküljed saavad automaatselt lisatud päise või jaluse. Tekstidokumendi päistesse ja jalustesse saab lisada ka välju, näiteks leheküljenumbrite või peatükkide pealkirjade jaoks.

Märkuse ikoon

Aktiivse lehekülje stiil on kuvatud olekuribal.


Päised ja jalused HTML-dokumentides

Teatud päise- ja jalusevõimalused on kasutatavad ka HTML-dokumentides. HTML ei toeta päiseid ega jaluseid, mistõttu need eksporditakse spetsiaalsete siltidena, et neid saaks brauseris kuvada. Päised ja jalused eksporditakse HTML-dokumentides ainult juhul, kui need on veebivaates sisse lülitatud. Dokumenti LibreOffice'is uuesti avades kuvatakse päiseid ja jaluseid korrektselt, kaasa arvatud kõik lisatud väljad.

Palun toeta meid!