Põhi- ja alamdokumentide kasutamine

Põhidokument võimaldab hallata suuri dokumente, näiteks paljude peatükkidega raamatut. Põhidokumenti võib pidada üksikute LibreOffice Writeri failide kogumiks. Sellesse kuuluvaid faile nimetatakse alamdokumentideks.

Põhidokumendi loomine

 1. Tee üht järgmistest:

 1. Kui lood uut põhidokumenti, peaks esimene kirje Navigaatoris olema kirjetüübiga Tekst . Sisestage sissejuhatus või mingi tekst. See tagab, et pärast põhidokumendis olemasoleva stiili redigeerimist näete muudetud stiili alamdokumentide kuvamisel.

 2. Klõpsa põhidokumentide Navigaatoris (peaks avanema automaatselt, või vajuta avamiseks klahvi F5) ikoonil Lisa ja tee seda all hoides ühte järgmistest.

 1. Vali Fail - Salvesta.

Põhidokumendi redigeerimine

Navigaatoriga saab põhidokumendi alamdokumente ümber korraldada ja redigeerida.

Ikoon

Põhidokumendi registri uuendamiseks vali Navigaatoris register ja klõpsa ikoonil Värskenda.

Märkuse ikoon

Põhidokumenti objekti (nt paneeli või pildi) lisamisel ära ankurda objekti "lehekülje külge". Selle asemel määra ankur kaardilehel Vormindus - (Objekti tüüp) - Tüüp "lõigu külge" ja seejärel määra objekti asukoht loendiväljadel Horisontaalne and Vertikaalne sätte "Kogu lehekülg" suhtes.


Iga alamdokumendi alustamine uuel leheküljel

 1. Kontrolli, et kõik alamdokumendid algavad ühesugust lõigustiili kasutava pealkirjaga, näiteks "Pealkiri 1".

 2. In the master document, choose View - Styles, and click the Paragraph Styles icon.

 3. Tee paremklõps kirjel "Pealkiri 1" ja vali Muuda.

 4. Klõpsa kaardil Tekstivoog.

 5. Märgi alal Piirid ruut Lisatakse ja vali "Leheküljepiir".

 6. Kui soovid, et iga alamdokument algaks paaritul leheküljel, märgi ruut Leheküljestiiliga ja vali "Parem lehekülg".

 7. Klõpsa Sobib.

To Export a Master Document

 1. Vali Fail - Ekspordi.

 2. In the Save as type list, select a text document file format and click Save.

Märkuse ikoon

Alamdokumendid eksporditakse sektsioonidena. Kui eelistad tavatekstiga dokumente sektsioonidele, vali sektsioonide kaitse eemaldamiseks ja nende kustutamiseks Vormindus - Sektsioonid.


Palun toeta meid!