Allmärkuste ja lõpumärkuste lisamine ning redigeerimine

Allmärkused pakuvad lisateavet käsitletava teema kohta lehekülje allosas, lõpumärkused dokumendi lõpus. LibreOffice nummerdab all- ja lõpumärkused automaatselt.

Allmärkuse või lõpumärkuse lisamine

  1. Klõpsa dokumendis kohale, kuhu tahad sisestada märkuse viite.

  2. Vali Lisamine - All- ja lõpumärkused - All- või lõpumärkus.

  3. Vali alal Nummerdus vorming, mida soovid kasutada. Kui valid sätte Märk, siis klõpsa sirvimisnupul (...) ja vali märk, mida soovid allmärkuse jaoks kasutada.

  4. Vali alal Tüüp säte Allmärkus või Lõpumärkus.

  5. Klõpsa Sobib.

  6. Sisesta märkus.

Ikoon

Lisaks saad allmärkused otse lisada - klõpsa tööriistaribal Lisamine ikoonil Lisa allmärkus otse.

Allmärkuse või lõpumärkuse redigeerimine

Vahed allmärkuste vahel

Allmärkused ja lõpumärkused

Palun toeta meid!