Leheküljenumbri lisamine jalusesse

Saad dokumendi jaluses lihtsalt leheküljenumbri lisada. Lisaks saad jaluses leheküljearvu lisada (nt kujul "Lk 9/12")

Leheküljenumbri lisamine

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Vali Lisamine - Väljad - Leheküljenumber.

If you want, you can align the page number field as you would text.

Täiendavalt lehekülgede arvu lisamine

  1. Click in front of the page number field, type Page and enter a space; click after the field, enter a space and then type of and enter another space.

  2. Vali Lisamine - Väljad - Lehekülgede arv.

Päised ja jalused

Erinevad leheküljestiilid vasak- ja parempoolsetel lehekülgedel

Leheküljestiili loomine aktiivse lehekülje põhjal

Peatüki nime ja numbri lisamine päisesse või jalusesse

Päiste ja jaluste vormindamine

Palun toeta meid!